Het team van Slimmerik

Het team van Slimmerik bestaat uit betrokken professionals met verschillende achtergronden en expertises die allemaal gespecialiseerd zijn in autisme en bijkomende problematiek.

Alle ambulant hulpverleners zijn HBO+ geschoolde en SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals en daarnaast beschikt ons team over een ervaringsdeskundige, NVO en SKJ geregistreerde orthopedagogen en orthopedagogen-generalist BIG geregistreerd als regiebehandelaren.
Een aantal hulpverleners hebben naast hun ervaring in de jeugdzorg ook een onderwijsbevoegdheid. Veel van onze ambulant hulpverleners hebben de Post-hbo opleiding tot Systeem Therapeutisch Medewerker afgerond.

Iedereen is volledig geschoold in de wetenschappelijke onderbouwde methodiek Geef me de 5 waardoor we een eenduidige aanpak hebben richting onze cliënten en omgeving. Doordat wij licentiehouder zijn van deze methodiek beschikken wij altijd over de nieuwste materialen en worden we blijvend geschoold. Hierdoor zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste inzichten en kunnen we dit direct toepassen bij onze hulpverlening.
Tijdens onze hulpverlening maken wij gebruik van een systemische aanpak. Het kind maakt onderdeel uit van een groter geheel en om verandering te brengen is het belangrijk om met een bredere blik te kijken en het gehele systeem erbij te betrekken. 
Naast de Geef me de 5 methodiek passen wij diverse andere effectieve interventies toe bij onze hulpverlening. Door al onze verschillende expertises in het onderwijs en de jeugdhulp kunnen wij een traject geheel op maat maken.

Bij Slimmerik werken we uitsluitend met vaste teamleden die in dienst zijn van de organisatie. Dit vaste team vormt het stevige fundament van Slimmerik. We zijn een platte organisatie en hebben korte lijnen met elkaar en kunnen onderling snel schakelen. Wij hechten veel waarde aan de klik tussen de zorgvrager en hulpverlener, daarom is het altijd mogelijk om in overleg tussentijds te wisselen van hulpverlener of bij de aanvang een voorkeur voor een hulpverlener uit te spreken. Hier proberen we dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Het team van hulpverleners wordt ondersteund door onze zorgadministratie, beleidsmedewerker Kwaliteit & Zorg, coördinator aanmeldingen en directie.

Ben je nieuwsgierig naar alle teamleden van Slimmerik? Hieronder stellen wij ons graag aan je voor.

Team algemeen

Team locatie Leeuwarden

Team locatie Heerenveen

Wil je verder kennismaken met ons?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen