Specialistische schoolondersteuning

Alle kinderen horen onderwijs te volgen, maar bij kinderen met autisme vraagt dit om aanpassingen en expertise op dit gebied. Bij Slimmerik bieden we specialistische schoolondersteuning specifiek voor kinderen en jongeren met autisme.

Je hebt een leerling met autisme in de klas en je loopt tegen moeilijke situaties aan. De leerling komt moeilijk tot leren of laat ongewenst gedrag zien. Vanuit onze ervaring in het onderwijs denken wij dan graag met je mee. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en stellen wij vervolgens een ondersteuningsplan op. Wij komen een aantal keren langs om praktische handvatten te geven. Wij werken volgens de Geef me de 5 methodiek en geven je hier graag uitleg over. Dit kan ook door middel van een presentatie aan alle mensen die betrokken zijn bij de leerling. Het doel van onze schoolondersteuning is om je door middel van een kortdurig traject voldoende adviezen te geven waar je uiteindelijk zelf mee verder kunt.

Daarnaast kunnen wij ook scholen ondersteunen en adviseren bij het implementeren van de Geef me de 5 methodiek binnen hun organisatie om passend onderwijs te geven aan de leerlingen met autisme. Wij worden al door diverse scholen in Friesland ingezet om leerlingen en leerkrachten binnen hun organisatie te ondersteunen en adviseren.

Bij het vergoeden van deze hulp is voorliggend dat dit betaald wordt vanuit Passend Onderwijsgelden van de school en niet vanuit de jeugdwet. Wij worden door diverse scholen ingehuurd om hulp te bieden. In sommige situaties kiest een gemeente ervoor om ons in te zetten en wordt dit vanuit hun vergoed.

  •   De hulpverlening wordt gedaan door autismedeskundigen met een onderwijsbevoegdheid.
Ons aanbod

Wil je meer informatie over onze schoolondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen