Diagnostiek & behandeling

Slimmerikmei61.jpg

Ook voor diagnostiek en/of behandeling kunt u bij Slimmerik terecht. Een aantal onderdelen van diagnostiek en/of behandeling kunnen we bij Slimmerik zelf uitvoeren. Mocht het niet binnen ons aanbod passen dan hebben we hiervoor onder andere een nauwe en prettige samenwerking met Netwerkpsychologen.

Bij trajecten kan het helpend zijn dat er (handelingsgerichte) diagnostiek wordt uitgevoerd om tot passende hulp te komen. Dit kan bij de start van een traject maar ook gaandeweg een traject om tot een goed advies te komen.

Bij Slimmerik hebben we diverse onderzoeksinstrumenten om (handelingsgerichte) diagnostiek mee uit te kunnen voeren.

Na de zomervakantie van 2022 starten we met classificerende diagnostiek bij jeugdigen van 6 tot 18 jaar om vast te stellen of er sprake is van een Autismespectrumstoornis en/of een andere diagnose volgens de DSM-5. 

Naast de diagnostiek bieden onze behandelaren ook een aantal vormen van individuele behandeling aan jeugdigen en/of gezin bij matige tot milde klachten. Ook hebben we een aantal vormen van groepsbehandeling.

-       Individuele behandelgesprekken door middel van de Geef me de 5 methodiek
-       Oplossingsgerichte Therapie
-       Basis Cognitieve Gedrags Therapie gesprekken
-       Geweldloosverzet
-       Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
-       Groepsbehandeling: Maatjesgroepen & Pubermeidengroepen

Mocht er andere vormen van behandeling nodig zijn dan hebben we hiervoor een nauwe en prettige samenwerking met Netwerkpsychologen.

Het team van Netwerkpsychologen bestaat uit een Kinder-en jeugdpsycholoog, GZ-psychologen en Orthopedagogen (-generalist) die wij tijdens een traject kunnen inzetten voor diagnostiek en/of behandeling als blijkt dat dit nodig is. Dit onderdeel van het traject wordt dan in opdracht van ons door Netwerkpsychologen uitgevoerd. 

Door deze nauwe samenwerking met korte lijnen kunnen wij een nog breder aanbod aanbieden en gebruik maken van elkaars expertise tijdens een traject. Daarnaast werken wij indien nodig ook met andere zorgorganisaties samen voor diagnostiek & behandeling.

Als u alléén diagnostiek en/of behandeling wenst die Slimmerik niet in het aanbod heeft dan kunt u zich beter rechtstreeks bij een organisatie aanmelden die dit wel kan doen. Bij ons is behandeling en/of diagnostiek door een andere organisatie alleen mogelijk als onderdeel van een ondersteuningstraject die wij bieden.

Aanbod Netwerkpsychologen: 

  • Behandeling van psychische klachten
  • Onderzoek en verslaggeving ontwikkelingsproblematiek (diagnostiek)
  • Intelligentieonderzoek
  • Systeemtherapie
  • Geweldloosverzet
  • Comet zelfbeeldtraining
  • Cogmed werkgeheugentraining

Wilt u meer informatie over diagnostiek of behandeling?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen