AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot) ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Slimmerik.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?                                     
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de hulpverlener van Slimmerik, neem dan eerst contact op met de directie van Slimmerik.

Mocht u hiermee niet verder komen, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren ze naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Slimmerik.

 

Website AKJ vetrouwenspersonen