Klachtenregeling

Bij Slimmerik streven wij er te allen tijde naar het leveren van goede jeugdhulp. Hulp die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de cliënt/ zorgvrager. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is.

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Slimmerik? Dan adviseren wij u contact op te nemen met ons middels het contactformulier. Wij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Als wij er gezamenlijk niet uitkomen of u wilt om andere redenen uw klacht elders neerleggen dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Slimmerik B.V. is lid van Klachtenportaal Zorg onder ID 9585.
Klachtenportaal Zorg heeft voor Slimmerik de functie als:

√  Klachtenregeling

√  Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

√  Klachtencommissie jeugd (Jeugdzorg onder de Jeugdwet)

De volledige klachtenprocedure vindt u in onderstaand document.

Klacht indienen

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen