Klachtenregeling

Bij Slimmerik streven wij er te allen tijde naar het leveren van goede ondersteuning. Ondersteuning die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de cliënt/ zorgvrager. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is.

Bent u ontevreden, heeft u een bezwaar of een klacht over Slimmerik ? Dan adviseren wij u contact op te nemen met ons middels het contactformulier. Wij zijn te allen tijde bereid een afspraak met u te maken om datgene waar u ontevreden over bent te bespreken en samen met u tot een oplossing te komen.

Als wij er gezamenlijk niet uitkomen of u wilt om andere redenen uw klacht elders neerleggen dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Slimmerik is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk platform om uw klachten te uiten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen