Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Bij het opgroeien van een kind of jongere met (kenmerken van) autisme en eventuele bijkomende diagnoses gaat niet alles vanzelfsprekend

Als opvoeder kunt u voor moeilijke situaties komen te staan en dit kan invloed hebben op uw hele gezinssituatie.

Slimmerik biedt naast onze systemische gezinsondersteuning ook intensieve ambulante gezinsbehandeling. Deze behandeling is gericht op gezinnen met minimaal één kind tot 18 jaar met autisme en daarnaast kampen met meervoudige en complexe problemen op verschillende terreinen en die moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.
IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken. Hierbij werken wij ook voornamelijk vanuit de Geef me de 5 methodiek. 

De gezinsbehandelaar heeft een open, niet-veroordelende en positieve houding en sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin. 

Tijdens deze behandeling kunnen wij gebruik maken van Video Interactie Begeleiding om samen met u de situaties te bekijken en vanuit daar te kijken naar oplossingen. Dit doen wij met behulp van de Geef me de 5 methodiek. Met deze methodiek willen wij het kind of jongere zo zelfstandig mogelijk maken en zorgen voor basisrust in uw gezinssituatie.

De combinatie van onze expertise autisme en Geef me de 5 methodiek met de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling methodiek maakt dit een unieke vorm van ondersteuning!

Doelen van de intensieve ambulante gezinsbehandeling:

  • De gedragsproblemen van het kind / de kinderen zijn verminderd.
  • De ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot.
  • Het gezin heeft een sociaal netwerk en waar nodig tevens een professioneel netwerk en maakt daar gebruik van.

 

Wilt u meer informatie over onze intensieve ambulante gezinsbehandeling?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen