Verwijzers

Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland.

Slimmerik is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses bij jeugd tot 18 jaar. Wij bieden systemische gezinsondersteuning aan ouders/ verzorgers, intensieve ambulante gezinsbehandeling, individuele ondersteuning, maatjesgroepen voor kinderen, thuiszitterstrajecten en naschoolse ondersteuning voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Daarnaast ondersteunen wij ook leerkrachten en kinderen op school. Ook voor behandeling en diagnostiek kunt u bij ons terecht. Wij hebben hiervoor een nauwe en prettige samenwerking met Netwerkpsychologen die dit in opdracht van ons kan uitvoeren. 

Wij bieden hulp bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek.

Voor het ontvangen van deze specialistische begeleiding is er een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of gebiedsteam nodig.* Deze ondersteuning wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN) Daarnaast is het ook mogelijk om via een PGB ondersteuning te krijgen van ons. 

* Wij maken (nog) geen gebruik van Zorgdomein. Artsen kunnen naar ons verwijzen middels een schriftelijke verwijzing via de beveiligde mail, post of via de ouders.

Wij werken vaak als hoofdaannemer, maar ook als onderaannemer van andere jeugdzorgorganisaties. Hierdoor zijn wij in staat om een dekkend aanbod te bieden.

Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden via ons telefoonnummer, e-mail of via het contactformulier op onze website. Wij zullen dan een afspraak plannen voor een kennismakingsgesprek.

Aanmelden

Geef me de 5 licentiehouder

Heeft u vragen over het verwijzen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen