Verwijzers

Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische jeugdhulp bij alle gemeenten in Friesland.

Slimmerik is een regionale organisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses en/of problematiek bij jeugd tot 18 jaar.
Wij bieden systemische gezinsondersteuning aan ouders/ verzorgers, intensieve ambulante gezinsbehandeling, individuele ondersteuning, maatjesgroepen voor kinderen, dagbehandeling voor thuiszittende jongeren en naschoolse ondersteuning voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Daarnaast ondersteunen wij ook leerkrachten en kinderen op school.
Ook voor behandeling & diagnostiek kun je bij ons terecht. Een groot gedeelte hiervan kunnen wij zelf binnen Slimmerik uitvoeren. Mocht iets niet passend zijn dan hebben wij hiervoor een nauwe en prettige samenwerking met Netwerkpsychologen die dit in opdracht van ons kan uitvoeren. 

Wij bieden hulp bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek.

Voor het ontvangen van deze specialistische begeleiding is er een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of gebiedsteam nodig.* Deze ondersteuning wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN) Daarnaast is het ook mogelijk om via een PGB ondersteuning te krijgen van ons. 

* Wij maken (nog) geen gebruik van Zorgdomein. Artsen kunnen naar ons verwijzen middels een schriftelijke verwijzing via de beveiligde mail, post of via de ouders.

Wij werken vaak als hoofdaannemer, maar ook als onderaannemer van andere jeugdhulporganisaties. Hierdoor zijn wij in staat om een dekkend aanbod te bieden.

Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden via ons telefoonnummer, e-mail of via het contactformulier op onze website. Wij zullen dan een afspraak plannen voor een kennismakingsgesprek.

Wil je meer weten over onze wachttijden en hoe we hiermee omgaan? Kijk dan bij wachttijden.

Aanmelden

Contractering per 1 januari 2024

Wij zijn gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp bij alle gemeentes in Friesland. 

Voor de profielen A, B, C, D, E, F en G hebben wij een contract en kun je naar ons doorverwijzen. Daarnaast zijn we nog gecontracteerd voor profiel J (randvoorwaardelijke producten). We zijn als organisatie blij dat we voor zoveel verschillende profielen zijn gecontracteerd. Op deze wijze kunnen we hulp bieden bij zeer diverse hulpvragen en situaties wat ervoor zorgt dat je niet voor elk onderdeel aangewezen bent op een andere organisatie. Hieronder vind je een toelichting op de profielen.

Profiel A - Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp

Enkelvoudige problematiek van de betreffende jeugdige is feitelijk de centrale problematiek binnen het betrokken gezinssysteem. Er is geen sprake van (zware) gezinsproblematiek. De problemen van de jeugdige zijn goed beïnvloedbaar door het pedagogische handelen van de ouders en andere mede-opvoeders.

Profiel B - Meervoudige Specialistische Jeugdhulp

Meervoudige problematiek van de betreffende jeugdige is feitelijk de centrale problematiek binnen het betrokken gezinssysteem. Er is geen sprake van (zware) gezinsproblematiek. De problemen van de jeugdige zijn goed beïnvloedbaar door het pedagogische handelen van de ouders en andere mede-opvoeders.

Profiel C - Complexe problematiek

Complexe problematiek waarbij het gehele gezin onderdeel is van de behandeling en mogelijk is ook individuele problematiek van meerdere gezinsleden aan de orde.

Profiel D - (zeer) Complexe en Intensieve Specialistische Jeugdhulp

Gezinnen met meervoudige en (zeer) complexe problemen waarbij de problematiek van de jeugdige centraal staat binnen het betrokken (gezins)systeem.

Profiel E - Begeleiding en ondersteuning

Het leren hanteren en omgaan met duurzame problematiek van jeugdigen en het versterken van de zelfredzaamheid van de betreffende jeugdige en gezinssysteem door inzet van begeleiding en steun.

Profiel F - Dagopvang

Het leren hanteren en omgaan met duurzame problematiek van jeugdigen en het versterken van de zelfredzaamheid van de betreffende jeugdige en gezinssysteem door inzet van begeleiding en steun op de locatie van ons.

Profiel G - Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp

Er zijn moeilijkheden in het functioneren van de betrokken jeugdige in de dagelijkse leefwereld, waardoor gedurende één of meerdere dagdelen per week behandeling of hulpverlening nodig is op onze locatie.

Profiel J - Randvoorwaardelijke zaken en producten

Ouder(s) en jeugdigen die één van de Profielen Specialistische Jeugdhulp gebruiken. 

  • Vervoersvergoeding aanbieder
  • Reistijd Waddeneilanden
  • Afwachting WLZ aanvraag
  • Laag frequente jeugdhulp
  • Nazorgtraject
  • Meervoudig diagnostiektraject

Regioteams

Slimmerik werkt in Friesland met twee regioteams waar vanuit in heel Friesland ambulante hulp wordt geboden.

Vanuit onze locatie in Leeuwarden wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen die woonachtig zijn in de gemeentes die blauw gekleurd zijn op de kaart*. De kennismakingsgesprekken van aanmeldingen uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Leeuwarden.

Vanuit onze locatie in Heerenveen wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen in de gemeentes die groen gekleurd zijn op de kaart*. De kennismakingsgesprekken uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Heerenveen.

*Klik op de kaart om hem te vergroten

Ons IAG team (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) werkt vanuit onze locatie in Heerenveen, maar biedt gezinsbehandeling in heel Friesland.

Let op! Een aantal hulpvormen vinden alléén op onze locatie in Leeuwarden plaats. Dit aanbod is voor alle gemeentes in Friesland.

  • Dagbehandeling Slimmerik!
  • Maatjesgroepen
  • Meiden- en jongensgroepen
  • Naschoolse ondersteuning    

Geef me de 5 licentiehouder

Heb je vragen over het verwijzen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen