Individuele ondersteuning

Voor kinderen met autisme en bijkomende diagnoses bieden wij individuele ondersteuning.

Het grootste gedeelte van onze ondersteuning vindt systemisch plaats en betrekken we het hele gezin bij de ondersteuning. In sommige situaties kan het nodig zijn dat er ook individuele ondersteuning geboden wordt aan kinderen en jongeren met autisme.

Onze individuele ondersteuning vindt ambulant plaats. Dit betekent in de thuissituatie of daar waar de hulp nodig is. De hulpvragen voor individuele ondersteuning kunnen erg divers zijn en dit vraagt altijd om maatwerk.

Bij de intake bespreken we de hulpvragen en maken we een ondersteuningsplan. Vervolgens gaan we vervolgens gericht met de doelen aan de slag. Deze ondersteuning wordt door een vaste hulpverlener gedaan.

Voorbeelden van individuele ondersteuning:

  • Zelfstandigheid vergroten.
  • Ondersteunen om terug te keren in het onderwijs.
  • Psycho-educatie bieden.
  • Werken aan sociale vaardigheden en sociale regels.
  • Helpen om lastige situaties in de praktijk te oefenen.
  • Het structureren van de dagen en weken.
  • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk.
  • De leerstrategieën verder ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de informatieverwerkingsstoornis om zo te kunnen bijdragen aan het succesvol vervolgen van de opleiding.

Wilt u meer informatie over de individuele ondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen