Onze werkwijze

De hulpverlening van Slimmerik start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek heb je altijd met een orthopedagoog(-generalist) en een (ambulant) hulpverlener van Slimmerik en vindt meestal plaats bij ons op kantoor. Een kennismakingsgesprek kan vaak binnen 4 tot 6 weken plaatsvinden, dit kan echter verschillen per periode.

 • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij uitgebreid de situatie in kaart, bespreken wij de hulpvragen en bekijken wij wat Slimmerik voor je of jullie kan betekenen. 
   
 • Wanneer onze hulp passend blijkt en je kiest voor de hulpverlening van Slimmerik, dan hebben wij een verwijzing nodig om de aanmelding rond te kunnen maken. Wanneer de aanmelding rond is kan de hulpverlening worden ingepland. Het is afhankelijk van de wachttijd hoe lang het duurt voordat de afgesproken hulp kan starten. Tijdens de eerste weken van het traject vindt de intakefase plaats. Deze intakefase duurt maximaal 6 weken.
   
 • Deze intakefase wordt gedaan door de vaste hulpverlener die de hulp gaat bieden. Tijdens de intakefase worden diverse vragenlijsten afgenomen en de situaties verder in kaart gebracht.
  (Bij diagnostiek, dagbehandeling, IAG en individuele behandeling wordt het traject uitgevoerd door de regiebehandelaar samen met de orthopedagogen. Deze werkwijze is anders en zullen zij met je bespreken.)
   
 • Na afloop van de intakefase stellen wij een ondersteuningsplan op met concrete doelen en de manier waarop wij hier aan gaan werken. In dit ondersteuningsplan wordt alle informatie vanuit de intakefase verwerkt. Dit ondersteuningsplan wordt met je besproken ter goedkeuring.
   
 • Wij komen langs op locatie om de gewenste hulp te bieden of de hulp vindt plaats op onze locatie. Wij werken met vaste hulpverleners. In de meeste gevallen heb je maar met één hulpverlener van Slimmerik te maken en dit is dan ook je eerste en vaste aanspreekpunt. 
   
 • Tijdens onze hulpverlening kun je alle rapportages/plannen in ons elektronisch cliënten dossier meelezen via een website. Wij vinden het belangrijk dat onze hulpverlening transparant is.
   
 • Halverwege het traject en na afloop van de hulp evalueren we standaard het ondersteuningsplan. Indien nodig doen we dit frequenter.

Alle trajecten zijn maatwerk en worden in overleg bepaald. 

Al ons personeel werkt volgens dezelfde wetenschappelijke onderbouwde methodiek wat zorgt voor een eenduidige aanpak. Naast deze methodiek zetten we diverse andere effectieve interventies in.

Bij Slimmerik werken we uitsluitend met vaste teamleden die in dienst zijn van de organisatie. Dit vaste team vormt het stevige fundament van Slimmerik. We zijn een platte organisatie en hebben korte lijnen met elkaar en kunnen onderling snel schakelen. Wij hechten veel waarde aan de klik tussen de zorgvrager en hulpverlener, daarom is het altijd mogelijk om in overleg tussentijds te wisselen van hulpverlener of bij de aanvang een voorkeur voor een hulpverlener uit te spreken. Hier proberen we dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Heb je vragen over onze werkwijze?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen