Onze werkwijze

De ondersteuning van Slimmerik start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek heeft u met de directeur of een hulpverlener van Slimmerik en vindt meestal plaats bij ons op kantoor. Een kennismakingsgesprek kan vaak binnen drie weken plaatsvinden. Dit kan soms langer zijn en verschilt per periode. 

 • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij de hulpvraag en bekijken wij wat Slimmerik voor u kan betekenen. 
   
 • Mocht u kiezen voor de ondersteuning van Slimmerik en de verwijzing is rond dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het is afhankelijk van de wachttijd hoelang het duurt voordat dit plaats kan vinden. Dit intakegesprek wordt gedaan door de vaste hulpverlener die de ondersteuning gaat bieden. Tijdens dit gesprek worden in overleg doelen die passend zijn bij de hulpvraag opgesteld en met elkaar afgestemd hoe de ondersteuning ingezet gaat worden. Dit intakegesprek is direct de start van het ondersteuningstraject, zonder dat er extra wachttijd tussen zit. Indien nodig vindt er overleg plaats met onze orthopedagoog.
   
 • Na afloop van het intakegesprek stellen wij een ondersteuningsplan op met concrete doelen en de manier waarop wij hier aan gaan werken. Dit ondersteuningsplan wordt met u besproken.
   
 • Wij komen langs op locatie om de gewenste ondersteuning te bieden of de ondersteuning vindt plaats op onze locatie. Wij werken met vaste hulpverleners. In de meeste gevallen heeft u maar met één hulpverlener van Slimmerik te maken en dit is dan ook uw eerste en vaste aanspreekpunt. 
   
 • Tijdens de ondersteuning kunt u alle rapportages/plannen in ons elektronisch cliënten dossier meelezen via een website. Wij vinden het belangrijk dat onze ondersteuning transparant is.
   
 • Halverwege het traject en na afloop van de ondersteuning evalueren we standaard het ondersteuningsplan. Indien nodig doen we dit frequenter.

Alle trajecten zijn maatwerk en worden in overleg bepaald. 

Al ons personeel werkt volgens dezelfde wetenschappelijke onderbouwde methodiek wat zorgt voor een eenduidige aanpak. Naast deze methodiek zetten we diverse andere effectieve interventies in.

Bij Slimmerik werken we uitsluitend met vaste teamleden die in dienst zijn van de organisatie. Dit vaste team vormt het stevige fundament van Slimmerik. We zijn een platte organisatie en hebben korte lijnen met elkaar en kunnen onderling snel schakelen. Wij hechten veel waarde aan de klik tussen de zorgvrager en hulpverlener, daarom is het altijd mogelijk om in overleg tussentijds te wisselen van hulpverlener of bij de aanvang een voorkeur voor een hulpverlener uit te spreken. Hier proberen we dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Heeft u vragen over onze werkwijze?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen