Onze werkwijze

De ondersteuning van Slimmerik start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek heeft u altijd met een orthopedagoog(-generalist) en een hulpverlener van Slimmerik en vindt meestal plaats bij ons op kantoor. Een kennismakingsgesprek kan vaak binnen vier weken plaatsvinden. Dit kan soms langer zijn en verschilt per periode. 

 • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij uitgebreid de situatie in kaart en bespreken wij de hulpvragen en bekijken wij wat Slimmerik voor u kan betekenen. 
   
 • Mocht u kiezen voor de ondersteuning van Slimmerik en de verwijzing/aanmelding is rond dan wordt de ondersteuning ingepland. Het is afhankelijk van de wachttijd hoelang het duurt voordat het gaat starten. Tijdens de eerste weken van ondersteuning vindt de intakefase plaats. Deze intakefase duurt maximaal 6 weken.
   
 • Deze intakefase wordt gedaan door de vaste hulpverlener die de ondersteuning gaat bieden. Tijdens de intakefase worden diverse vragenlijsten afgenomen en de situaties verder in kaart gebracht.
  (Bij diagnostiek en individuele behandeling wordt het traject uitgevoerd door de regiebehandelaar samen met de orthopedagogen. Deze werkwijze is anders en zullen zij met u bespreken.)
   
 • Na afloop van de intakefase stellen wij een ondersteuningsplan op met concrete doelen en de manier waarop wij hier aan gaan werken. In dit ondersteuningsplan wordt alle informatie vanuit de intakefase verwerkt. Dit ondersteuningsplan wordt met u besproken ter goedkeuring.
   
 • Wij komen langs op locatie om de gewenste ondersteuning te bieden of de ondersteuning vindt plaats op onze locatie. Wij werken met vaste hulpverleners. In de meeste gevallen heeft u maar met één hulpverlener van Slimmerik te maken en dit is dan ook uw eerste en vaste aanspreekpunt. 
   
 • Tijdens de ondersteuning kunt u alle rapportages/plannen in ons elektronisch cliënten dossier meelezen via een website. Wij vinden het belangrijk dat onze ondersteuning transparant is.
   
 • Halverwege het traject en na afloop van de ondersteuning evalueren we standaard het ondersteuningsplan. Indien nodig doen we dit frequenter.

Alle trajecten zijn maatwerk en worden in overleg bepaald. 

Al ons personeel werkt volgens dezelfde wetenschappelijke onderbouwde methodiek wat zorgt voor een eenduidige aanpak. Naast deze methodiek zetten we diverse andere effectieve interventies in.

Bij Slimmerik werken we uitsluitend met vaste teamleden die in dienst zijn van de organisatie. Dit vaste team vormt het stevige fundament van Slimmerik. We zijn een platte organisatie en hebben korte lijnen met elkaar en kunnen onderling snel schakelen. Wij hechten veel waarde aan de klik tussen de zorgvrager en hulpverlener, daarom is het altijd mogelijk om in overleg tussentijds te wisselen van hulpverlener of bij de aanvang een voorkeur voor een hulpverlener uit te spreken. Hier proberen we dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Heeft u vragen over onze werkwijze?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen