Twee vacatures bij Slimmerik

Wil jij onderdeel uitmaken van een groeiende en professionele organisatie voor kinderen met ASS? Solliciteer dan nu!
- Erik Velstra, directeur

Op dit moment zijn er twee vacatures bij Slimmerik.
We hebben een vacature voor autisme deskundige onderwijs & (ambulant) autisme deskundige.

Lees de volledige vacatures hieronder.

Vacature (ambulant) autisme deskundige bij Slimmerik

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (ambulant) autisme deskundige.

Functieomschrijving:

Als autisme deskundige binnen Slimmerik bied je ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan. De ondersteuning vindt voornamelijk ambulant plaats en kan op verschillende plaatsen zoals school, thuis of andere leefterreinen waar de ondersteuning gewenst is.

De ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving met als doel basisrust te creëren en het kind of jongere zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Je werkt deels vanuit jouw eigen huis, maar ook vanuit onze locatie op de Verlengde Schrans 81 in Leeuwarden.

Bekijk de volledige vacature hieronder.

Vacature autisme deskundige onderwijs bij Slimmerik

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een autisme deskundige onderwijs.

Functieomschrijving:
De functie autisme deskundige onderwijs is een combinatie van ambulante ondersteuning op scholen en naschoolse ondersteuning op onze locatie in Leeuwarden.

Ambulante ondersteuning in het onderwijs:

Als autisme deskundige onderwijs bied je ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan in het onderwijs. De ondersteuning vindt voornamelijk ambulant plaats in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs in heel Friesland.
Het doel van onze schoolondersteuning is om door middel van een kortdurend traject voldoende adviezen te geven aan de leerkrachten en de school waarmee ze uiteindelijk zelf verder kunnen.  
Daarnaast ondersteun je scholen bij het implementeren van de Geef me de 5 methodiek binnen hun organisatie om passend onderwijs te geven aan leerlingen met autisme. Wij worden al door diverse scholen in Friesland ingezet om leerlingen en leerkrachten binnen hun organisatie te ondersteunen en adviseren. 
Ook is er een toenemende vraag vanuit gemeentes/gebiedsteams om als externe jeugdzorgorganisatie advies te geven en gerichte ondersteuning te bieden bij autisme in de klas. Met deze samenwerking hebben we al mooie resultaten bereikt.

Naschoolse ondersteuning:

Deze ondersteuning vindt plaats op onze locatie de Verlengde Schrans 81 in Leeuwarden. De ondersteuning richt zich op zelfstandigheid vergroten, ontlasten gezinssysteem, sociale redzaamheid bevorderen, persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, de leerstrategieën verder ontwikkelen en daarbij rekening houdend met de informatieverwerkingsstoornis om zo te kunnen bijdragen aan het succesvol vervolgen van de opleiding.

De naschoolse ondersteuning vindt 5 dagen per week plaats van 14.30 tot 17.45 uur. 

Bekijk de volledige vacature hieronder.

Open sollicitaties

Wij zijn een groeiende organisatie en staan daarom altijd open voor open sollicitaties.
Stuur jouw schriftelijke open sollicitatie, inclusief CV en foto, naar info@slimmerik-ondersteuning.nl, t.a.v. Dhr. E. Velstra (directeur)

Bij Slimmerik zijn al onze ambulant begeleiders HBO+ geschoolde en SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Er zijn geen MBO geschoolde begeleiders bij Slimmerik werkzaam, omdat de ondersteuning die wij bieden een SKJ registratie vereist.

Geïnteresseerd in het werken bij Slimmerik?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen