Vier vacatures bij Slimmerik

Wil jij onderdeel uitmaken van een groeiende en professionele organisatie voor kinderen met ASS? Solliciteer dan nu!
- Erik Velstra, directeur

Op dit moment zijn er vier vacatures bij Slimmerik voor onze nieuw te openen locatie in Heerenveen.
Zie jij het als een mooie uitdaging om deze nieuwe locatie mede vorm te geven? Solliciteer dan op één van deze vacatures.
We hebben een vacature voor:

  • Regiebehandelaar jeugd
  • Systeemtherapeut
  • Gedragswetenschapper
  • Intensief ambulant autismedeskundige (IAG)

Lees de volledige vacatures hieronder.

Vacature Regiebehandelaar jeugd

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Regiebehandelaar jeugd.

Functieomschrijving:

Als regiebehandelaar jeugd binnen Slimmerik heb je de regie over de zorginhoudelijke kant van onze specialistische begeleiding- en behandelingsprocessen als onderdeel van een multidisciplinair team. Dat betekent dat je afstemt met je collega regiebehandelaar, gedragswetenschappers, autismedeskundigen, administratie en directie. Je coacht gedragswetenschappers en de autismedeskundigen (hbo of universitair opgeleid en SKJ geregistreerd) die de specialistische begeleiding/behandeling uitvoeren. Waarbij jij op cruciale momenten een actieve rol kan spelen in het contact met het gezin en/ of de jeugdige en andere ketenpartners.
Daarnaast voer je mede handelingsgerichte en classificerende diagnostiek uit en bied je behandeling en voer je de regie hierover. In de dagelijkse praktijk krijg je te maken met een diversiteit aan systemische vraagstukken waarbij onze cliënten altijd (kenmerken van) autisme hebben. Jij weet dat autisme de onderliggende oorzaak is voor veel comorbiditeiten en dat dat een andere benadering vraagt. Je hebt de ruimte om andere effectieve interventies in te zetten als dat nodig is, verrijkt met jouw kennis over autisme en van Geef me de 5. Samen met het team zorg je ervoor dat er een goed beeld van de cliënt gevormd wordt en dat de cliënt passende hulp krijgt.
Het is dan ook belangrijk dat je jouw beeldvorming, analyse en advies kunt toelichten aan de gedragswetenschappers, (persoonlijk) hulpverleners, ouders en/of familie van cliënten en andere direct betrokkenen. Samen met de gedragswetenschappers, persoonlijk hulpverleners, de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger verwerk je dit in een ondersteuningsplan. Het is van belang dat je stevig in je schoenen staat. Al onze specialistische ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënt en zijn systeem met als doel basisrust te creëren en het kind of jongere zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Je werkt deels vanuit jouw eigen huis, maar voornamelijk vanuit onze nieuwe locatie:
De Opslach 65 in Heerenveen.

Bekijk de volledige vacature hieronder. Solliciteren kan tot en met 22 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Gedragswetenschapper bij Slimmerik

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper.

Functieomschrijving:

Als gedragswetenschapper binnen Slimmerik bewaak en coördineer je de zorginhoudelijke kant van onze specialistische begeleiding- en behandelingsprocessen als onderdeel van een multidisciplinair team. Dat betekent dat je afstemt met je collega gedragswetenschappers, regiebehandelaar, autismedeskundigen, administratie en directie. Je coacht de autismedeskundigen (hbo of universitair opgeleid en SKJ geregistreerd) die de specialistische begeleiding/behandeling uitvoeren. Waarbij jij op cruciale momenten een actieve rol kan spelen in het contact met het gezin en/ of de jeugdige en andere ketenpartners.

Daarnaast voer je handelingsgerichte en classificerende diagnostiek uit en bied je behandeling in samenwerking met de regiebehandelaar. In de dagelijkse praktijk krijg je te maken met een diversiteit aan systemische vraagstukken waarbij onze cliënten altijd (kenmerken van) autisme hebben. Jij weet dat autisme de onderliggende oorzaak is voor veel comorbiditeiten en dat dat een andere benadering vraagt. Je hebt de ruimte om andere effectieve interventies in te zetten als dat nodig is, verrijkt met jouw kennis over autisme en van Geef me de 5. Samen met het team zorg je ervoor dat er een goed beeld van de cliënt gevormd wordt en dat de cliënt passende hulp krijgt. Het is dan ook belangrijk dat je jouw beeldvorming, analyse en advies kunt toelichten aan (persoonlijk) hulpverleners, ouders en/of familie van cliënten en andere direct betrokkenen. Samen met de persoonlijk hulpverlener, de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger verwerk je dit in een ondersteuningsplan.
Het is van belang dat je stevig in je schoenen staat. Al onze specialistische ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënt en zijn systeem met als doel basisrust te creëren en het kind of jongere zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Je werkt deels vanuit jouw eigen huis, maar voornamelijk vanuit onze nieuwe locatie
De Opslach 65 in Heerenveen.

Bekijk de volledige vacature hieronder. Solliciteren kan tot en met 22 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Systeemtherapeut bij Slimmerik

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Systeemtherapeut.

Functieomschrijving:

Als systeemtherapeut binnen Slimmerik behandel je kinderen en jeugdige cliënten met ASS en comobirditeiten, samen met hun systeem. Je voert zelfstandig systeembehandelingen uit, bijvoorbeeld systeemtherapie met jong kinderen/ puberkinderen. Je bewaakt het systematisch perspectief en je bent een vraagbaak voor collega’s, waaronder 14 Systeem Therapeutisch Medewerkers.
Je stemt je interventies af met de regiebehandelaar van de cliënt en je werkt intensief samen met je collega’s als onderdeel van een multidisciplinair team. Dat betekent dat je afstemt met je collega’s regiebehandelaren, gedragswetenschappers, autismedeskundigen, administratie en directie. Je coacht daarnaast de gedragswetenschappers en de autismedeskundigen (hbo of universitair opgeleid en SKJ geregistreerd) die de specialistische begeleiding/behandeling uitvoeren. Waarbij jij op cruciale momenten een actieve rol kan spelen in het contact met het gezin en/ of de jeugdige en andere ketenpartners.

In de dagelijkse praktijk krijg je te maken met een diversiteit aan systemische vraagstukken waarbij onze cliënten altijd (kenmerken van) autisme hebben. Jij weet dat autisme de onderliggende oorzaak is voor veel comorbiditeiten en dat dat een andere benadering vraagt. Je hebt de ruimte om andere effectieve interventies in te zetten als dat nodig is, verrijkt met jouw kennis over autisme en van Geef me de 5. Samen met het team zorg je ervoor dat er een goed beeld van de cliënt en het systeem gevormd wordt en dat de cliënt passende hulp krijgt. Het is dan ook belangrijk dat je jouw beeldvorming, analyse en advies kunt toelichten aan de regiebehandelaren, gedragswetenschappers, (persoonlijk) hulpverleners, ouders en/of familie van cliënten en andere direct betrokkenen. Samen met de betrokken hulpverleners, de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger verwerk je dit in een ondersteuningsplan.
Het is van belang dat je stevig in je schoenen staat. Al onze specialistische ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënt en zijn systeem met als doel basisrust te creëren en het kind of jongere zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Je werkt voornamelijk vanuit onze locatie De Opslach 65 in Heerenveen.

Je werkt deels vanuit jouw eigen huis, maar voornamelijk vanuit onze nieuwe locatie
De Opslach 65 in Heerenveen.

Bekijk de volledige vacature hieronder. Solliciteren kan tot en met 22 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Intensief ambulant autismedeskundige (IAG) bij Slimmerik

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Intensief ambulant autismedeskundige (IAG)

Functieomschrijving;

Als intensief ambulant autismedeskundige binnen Slimmerik bied je ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan en hun gehele systeem. De ondersteuning vindt voornamelijk ambulant plaats en kan op verschillende plekken plaatsvinden, zoals school, thuis of andere leefterreinen. De ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid, het uitbreiden van het netwerk, het versterken van de communicatie in het gezin en het verminderen van de gedragsproblematiek van het kind. Dit met uiteindelijk doel om het welbevinden van de cliënt en zijn gehele systeem te verbeteren en basisrust te creëren in de gezinssituatie dat het kind of jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Je werkt deels vanuit jouw eigen huis, maar voornamelijk vanuit onze nieuwe locatie:
De Opslach 65 in Heerenveen.

Bekijk de volledige vacature hieronder. Solliciteren kan tot en met 22 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Open sollicitaties

Wij zijn een groeiende organisatie en staan daarom altijd open voor open sollicitaties.
Stuur jouw schriftelijke open sollicitatie, inclusief CV en foto, naar info@slimmerik-ondersteuning.nl, t.a.v. Dhr. E. Velstra (directeur)

Bij Slimmerik zijn al onze ambulant begeleiders HBO+ geschoolde en SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals.

Er zijn geen MBO geschoolde begeleiders bij Slimmerik werkzaam, omdat de ondersteuning die wij bieden een SKJ registratie vereist.

Geïnteresseerd in het werken bij Slimmerik?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen