Opgroeien met autisme

Bij het opgroeien van kinderen met autisme gaat niet alles vanzelfsprekend. Kinderen met autisme denken op een andere manier. Wanneer deze andere manier van denken maakt dat ze de wereld niet begrijpen dan veroorzaakt dat gedrag dat botst met het gedrag van andere mensen. Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren. Dat er zo’n breed spectrum aan uitingsvormen bestaat komt doordat de verstoring in het brein die autisme veroorzaakt op verschillende plekken in de hersenen kan plaatsvinden

Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

De optelsom van de specifieke verstoringen die iemand heeft in het brein vormt het beeld dat iemand in zijn gedrag laat zien.
Daarnaast speelt de gehele context waarin een kind opgroeit een grote rol in hoe autisme tot uiting komt. 
Dat maakt iedereen en elke situatie uniek en vraagt om een specifieke aanpak op maat. 

Jongeren en ouders

Slimmerik biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan. Daarnaast bieden wij systemische hulp aan ouders/verzorgers aan de hand van de Geef me de 5 methodiek en andere bewezen effectieve interventies.

Verwijzers

Slimmerik is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt specialistische jeugdhulp aan jeugd en hun systeem in alle gemeenten in Friesland.
Wij zijn gespecialiseerd in autisme en eventuele bijkomende diagnoses en bieden een breed aanbod aan specialistische hulp.

Scholen

Slimmerik werkt samen met diverse basis- en middelbare scholen en samenwerkingsverbanden in Friesland.
Zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs helpen wij leerkrachten en leerlingen om te zorgen voor een passende plek in het onderwijs.

Wie zijn wij?

Logo licentiehouder RGB web.png

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses.

Vanuit onze expertise in het (speciaal) onderwijs en jeugdhulp bieden wij een hulpverleningstraject geheel op maat. Wij werken systemisch en bij onze hulp kunnen wij een goede verbinding maken tussen het kind, school en het gezin wat zorgt voor een eenduidige aanpak.
In de meeste situaties bieden wij de hulp bij jullie thuis of daar waar de hulp nodig is. Daarnaast vinden er ook hulpvormen op onze eigen locaties in Leeuwarden en Heerenveen plaats.

Onze kracht ligt onder andere in onze regionale functie in Friesland en ons vaste team. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen en een persoonlijke aanpak waarbij de hulpvrager centraal staat. Door ons brede aanbod wat bestaat uit specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling kun je met veel verschillende hulpvragen bij ons terecht. Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische jeugdhulp bij alle gemeenten in Friesland. 

Wat kunnen wij betekenen?

Bij Slimmerik bieden wij een breed aanbod aan specialistische hulpvormen aan.

  • Ambulante gezinsondersteuning
  • Intensieve gezinsbehandeling (IAG)
  • Individuele ondersteuning
  • Naschoolse ondersteuning 
  • Diagnostiek & behandeling
  • Maatjesgroepen
  • Jongens- & meidengroepen
  • Thuiszittersondersteuning
  • Schoolondersteuning
Contact opnemen
Licentiehouder

Geef me de 5

Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5 en werkt sinds 2016 gecertificeerd volgens deze methodiek. Dit maakt ons als jeugdhulporganisatie uniek in Friesland!

Lees verder over Geef me de 5

Laatste nieuws

5 september 2023

Startbijeenkomst team Slimmerik

De zomervakantie is voor de meeste collega’s van Slimmerik weer achter de...

Lees meer
31 augustus 2023

Even voorstellen: Rick Zondervan

Het is weer tijd voor een nieuwe voorstelronde! Vandaag stellen wij graag...

Lees meer
22 juli 2023

Zomervakantie

De meeste collega’s gaan de komende weken genieten van een welverdiende...

Lees meer

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op!

Wij vertellen je graag meer over Slimmerik en onze mogelijkheden tot het bieden van passende hulp.

Contact