Opgroeien met autisme

Bij het opgroeien van kinderen met autisme gaat niet alles vanzelfsprekend. Kinderen met autisme denken op een andere manier. Wanneer deze andere manier van denken maakt dat ze de wereld niet begrijpen dan veroorzaakt dat gedrag dat botst met het gedrag van andere mensen. Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren. Dat er zo’n breed spectrum aan uitingsvormen bestaat komt doordat de verstoring in het brein die autisme veroorzaakt op verschillende plekken in de hersenen kan plaatsvinden.

Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

De optelsom van die specifieke verstoringen in het brein vormt het beeld dat iemand in zijn gedrag laat zien.
Daarnaast speelt de gehele context waarin een kind opgroeit een grote rol in hoe autisme tot uiting komt. 
Dat maakt iedereen en elke situatie uniek en dit vraagt om een specifieke aanpak op maat. 

Jeugd & gezin

Slimmerik biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende problematiek. Daarnaast bieden wij systemische hulp aan ouders/verzorgers aan de hand van de Geef me de 5 methodiek en andere bewezen effectieve interventies.

Verwijzers

Slimmerik is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt specialistische jeugdhulp aan jeugd en hun (gezins)systeem in alle gemeenten binnen Friesland.
Wij zijn gespecialiseerd in autisme en eventuele bijkomende problematiek en bieden een breed aanbod aan specialistische hulp.

Scholen

Slimmerik werkt samen met diverse basis- en middelbare scholen en samenwerkingsverbanden in Friesland.
Zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs helpen wij leerkrachten en leerlingen om te zorgen voor een passende plek in het onderwijs. Hiervoor zetten wij altijd onderwijsspecialisten in.

Wie zijn wij?

Geef me de 5 - Licentieorganisatie - vierkant.jpg

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en eventuele bijkomende problematiek.

Als Slimmerik staan we voor effectieve zorg, maatwerk, vooral doen wat écht nodig is en dat samen met een stukje Friese nuchterheid. Vanuit onze expertise in het (speciaal) onderwijs en in de specialistische jeugdhulp kunnen wij een breed traject op de verschillende domeinen inzetten. Wij bieden altijd gezins- en systeemgerichte hulp waarmee wij een goede verbinding kunnen maken tussen het kind, gezin, school en het verdere systeem/netwerk.
In de meeste situaties bieden wij de hulp bij jullie thuis of daar waar de hulp nodig is. Daarnaast vinden er ook hulpvormen op onze eigen locaties in Leeuwarden en Heerenveen plaats.

Onze kracht ligt onder andere in onze regionale functie in Friesland en ons vaste multidisciplinaire team. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen en een persoonlijke aanpak waarbij de hulpvrager centraal staat. Door ons brede aanbod wat bestaat uit specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling kun je met veel verschillende hulpvragen bij ons terecht. Slimmerik is voor veel profielen gecontracteerd in de gehele provincie Friesland.

Wat kunnen wij betekenen?

Bij Slimmerik bieden wij een breed aanbod aan specialistische jeugdhulpvormen aan.

 • Ambulante gezinsondersteuning
 • Intensieve gezinsbehandeling (IAG)
 • Individuele ondersteuning
 • Dagbehandeling Slimmerik!
 • Classificerende diagnostiek
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Naschoolse ondersteuning 
 • Maatjesgroepen
 • Jongens- & meidengroepen
 • Specialistische schoolondersteuning
 • Oudercursus autisme
Contact opnemen
Licentiehouder

Geef me de 5

Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5 en werkt sinds 2016 gecertificeerd volgens deze methodiek. Dit maakt ons als jeugdhulporganisatie uniek in Friesland!

Lees verder over Geef me de 5

Regioteams

Slimmerik werkt in Friesland met twee regioteams waar vanuit in heel Friesland ambulante hulp wordt geboden.

Vanuit onze locatie in Leeuwarden wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen die woonachtig zijn in de gemeentes die blauw gekleurd zijn op de kaart. De kennismakingsgesprekken van aanmeldingen uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Leeuwarden.

Vanuit onze locatie in Heerenveen wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen in de gemeentes die groen gekleurd zijn op de kaart. De kennismakingsgesprekken uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Heerenveen.

Ons IAG team (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) werkt vanuit onze locatie in Heerenveen, maar biedt gezinsbehandeling in heel Friesland.

Let op! Een aantal hulpvormen vinden alléén op onze locatie in Leeuwarden plaats. Dit aanbod is voor kinderen en jongeren uit alle gemeentes in Friesland.

Meer informatie over ons aanbod en wachttijden per locatie

Laatste nieuws

2 juli 2024

Nieuwe locatie in Leeuwarden!

We zijn ontzettend blij om te kunnen vertellen dat we in het najaar verhuizen...

Lees meer
13 juni 2024

Even voorstellen: Denise Kroes

Het is hoog tijd om weer eens een collega aan jullie voor te stellen! Vandaag...

Lees meer
6 juni 2024

Kantoor in Leeuwarden te klein?

De afgelopen jaren heeft Slimmerik het aanbod van specialistische...

Lees meer

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op!

Wij vertellen je graag meer over Slimmerik en onze mogelijkheden tot het bieden van passende hulp.

Contact