Opgroeien met autisme

Bij het opgroeien van kinderen met autisme gaat niet alles vanzelfsprekend. Kinderen met autisme denken op een andere manier. Wanneer deze andere manier van denken maakt dat ze de wereld niet begrijpen dan veroorzaakt dat gedrag dat botst met het gedrag van andere mensen. Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

Dat er zo’n breed spectrum aan uitingsvormen bestaat komt doordat de verstoring in het brein die autisme veroorzaakt op verschillende plekken in de hersenen kan plaatsvinden. De optelsom van de specifieke verstoringen die iemand heeft in het brein vormt het beeld dat iemand in zijn gedrag laat zien. Dat maakt iedereen uniek en vraagt om een specifieke aanpak op maat. 

Jongeren en ouders

Slimmerik biedt specialistische ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan. Daarnaast bieden wij systemische ondersteuning aan ouders/verzorgers aan de hand van de Geef me de 5 methodiek en andere bewezen effectieve interventies.

Verwijzers

Slimmerik is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt specialistische begeleiding aan jeugd en hun systeem bij alle gemeenten in Friesland.
Wij zijn gespecialiseerd in autisme en eventuele bijkomende diagnoses en bieden een breed aanbod aan specialistische hulp.

Scholen

Slimmerik werkt samen met diverse basis- en middelbare scholen en samenwerkingsverbanden in Friesland.
Zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs ondersteunen wij leerkrachten en leerlingen om te zorgen voor een passende plek in het onderwijs.

Wie zijn wij?

Logo licentiehouder RGB web.png

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses.

Vanuit onze expertise in het (speciaal) onderwijs en jeugdhulp bieden wij een ondersteuningstraject geheel op maat. Wij werken systemisch en bij onze ondersteuning kunnen wij een goede verbinding maken tussen het kind, school en het gezin wat zorgt voor een eenduidige aanpak.
In de meeste situaties bieden wij de ondersteuning bij u thuis of daar waar de hulp nodig is. Daarnaast vinden er ook ondersteuningsvormen op onze eigen locaties in Leeuwarden en Heerenveen plaats.

Onze kracht ligt onder andere in onze regionale functie in Friesland en ons vaste team. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen en een persoonlijke aanpak waarbij de hulpvrager centraal staat. Door ons brede aanbod wat bestaat uit specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling kunt u met veel hulpvragen bij ons terecht. Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland. 

Wat kunnen wij betekenen?

Bij Slimmerik bieden wij een breed aanbod aan specialistische ondersteuningsvormen aan.

  • Ambulante gezinsondersteuning
  • Intensieve gezinsbehandeling (IAG)
  • Individuele ondersteuning
  • Naschoolse ondersteuning 
  • Diagnostiek & behandeling
  • Maatjesgroepen
  • Jongens- & meidengroepen
  • Thuiszittersondersteuning
  • Schoolondersteuning
Contact opnemen
Licentiehouder

Geef me de 5

Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5 en werkt sinds 2016 gecertificeerd volgens deze methodiek. Dit maakt ons als jeugdhulporganisatie uniek in Friesland!

Lees verder over Geef me de 5

Laatste nieuws

15 november 2022

Studiedag team Slimmerik

Met het gehele team van Slimmerik hebben we vandaag een interessante en...

Lees meer
16 juni 2022

Tweede locatie Slimmerik

In de voetbalwereld worden Heerenveen en Leeuwarden vaak als elkaars rivalen...

Lees meer
8 april 2022

Grenzen verleggen en herkennen

De Autismeweek is altijd rond de Wereld Autismedag op 2 april. Van zaterdag 2...

Lees meer

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over Slimmerik en onze ondersteuningsmogelijkheden.

Contact