Opgroeien met autisme

Bij het opgroeien van een kinderen met autisme gaat niet alles vanzelfsprekend. Kinderen met autisme denken op een andere manier. Wanneer deze andere manier van denken maakt dat ze de wereld niet begrijpen dan veroorzaakt dat gedrag dat botst met het gedrag van andere mensen. Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

Iedereen is uniek! Ook mensen met autisme zijn allemaal anders en hun autisme uit zich op verschillende manieren.

Dat er zo’n breed spectrum aan uitingsvormen bestaat komt doordat de verstoring in het brein die autisme veroorzaakt op verschillende plekken in de hersenen kan plaatsvinden. De optelsom van de specifieke verstoringen die iemand heeft in het brein vormt het beeld dat iemand in zijn gedrag laat zien. Dat maakt iedereen uniek en vraagt om een specifieke aanpak op maat. 

Jongeren en ouders

Slimmerik biedt specialistische ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar met een diagnose ASS of kenmerken hiervan. Daarnaast bieden wij systemische ondersteuning aan ouders/verzorgers aan de hand van de Geef me de 5 methodiek en andere bewezen effectieve interventies.

Verwijzers

Slimmerik is een gecontracteerde zorgaanbieder en biedt specialistische begeleiding aan jeugd en hun systeem bij alle gemeenten in Friesland.
Wij zijn gespecialiseerd in autisme en eventuele bijkomende diagnoses en bieden een breed aanbod aan specialistische hulp.

Scholen

Slimmerik werkt samen met diverse basis- en middelbare scholen en samenwerkingsverbanden in Friesland.
Zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs ondersteunen wij leerkrachten en leerlingen om te zorgen voor een passende plek in het onderwijs.

Wie zijn wij?

Slimmerik is een jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses.

Logo licentiehouder RGB web.png

Vanuit onze jarenlange ervaring in het (speciaal) onderwijs en jeugdhulp bieden wij een ondersteuningstraject geheel op maat. Wij werken systemisch en bij onze ondersteuning kunnen wij een goede verbinding maken tussen het kind, school en het gezin wat zorgt voor een eenduidige aanpak.
In de meeste situaties bieden wij de ondersteuning bij u thuis of daar waar de hulp nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk op onze eigen locatie in Leeuwarden. 

Onze kracht ligt onder andere in onze kleinschaligheid en ons vaste team.
Wij hechten veel waarde aan korte lijnen en een persoonlijke aanpak waarbij de hulpvrager centraal staat. Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland. 

Wat kunnen wij betekenen?

Bij Slimmerik bieden wij een divers aanbod aan specialistische ondersteuningsvormen aan.

  • Ambulante gezinsondersteuning
  • Intensieve gezinsbehandeling
  • Individuele ondersteuning
  • Naschoolse ondersteuning 
  • Diagnostiek & behandeling
  • Maatjesgroepen
  • Thuiszittersondersteuning
  • Schoolondersteuning
  • Rots en Water training
Contact opnemen
Licentiehouder

Geef me de 5

Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5 en werkt sinds 2016 gecertificeerd volgens deze methodiek. Dit maakt ons als jeugdhulporganisatie uniek in Friesland!

Lees verder over Geef me de 5

Laatste nieuws

13 mei 2021

Liever een stille diagnose

Een cliënt van Slimmerik (17 jaar) heeft onlangs een artikel geschreven over...

Lees meer
29 maart 2021

De cirkel is rond

In september 2020 ben ik vanuit Slimmerik begonnen met specialistische...

Lees meer
5 oktober 2020

Geef me de 5 supervisiedag

Een aantal keren per jaar vindt er een supervisiedag plaats voor alle...

Lees meer

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op!

Wij vertellen u graag meer over Slimmerik en onze ondersteuningsmogelijkheden.

Contact