Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Slimmerik houden we ons aan de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!

Hieronder vind u het algemene afwegingskader wat wij hierbij hanteren. Binnen onze organisatie hebben we een eigen protocol voor hoe we de meldcode gebruiken.

Ons hele team is geschoold in de meldcode en daarnaast is er binnen Slimmerik één collega opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen