Maatjesgroepen

Regelmatig horen wij van ouders dat hun kinderen met autisme veel binnen zitten in hun vrije tijd. Ze vinden het lastig om contact te maken en te onderhouden met andere kinderen. 

Ze worden door kinderen uit de buurt met regelmaat niet begrepen en in sommige gevallen wordt het kind met autisme zelfs gepest. Hierdoor is het lastig voor het kind om buiten te spelen en/of contact te hebben met leeftijdsgenootjes of deel te nemen aan sport. Voor een kind of jongere met autisme kan het moeilijk zijn om vriendjes en vriendinnetjes te hebben omdat hij anderen niet altijd begrijpt. Dit komt door zijn beperkte Theory Of Mind. 
Ook de omgeving begrijpt hem niet altijd. Hierdoor wordt het gevoel dat ze anders zijn alleen maar versterkt en kunnen ze in een sociaal isolement belanden. 

Daarom biedt Slimmerik Maatjesgroepen.

Maatjesgroepen zijn specialistische begeleidingsgroepen van maximaal 5 kinderen of jongeren met (kenmerken van) autisme uit dezelfde leeftijdscategorie. Met deze groepjes spreken we 1 keer per week 2 uren af op onze eigen locatie en ondernemen we activiteiten op maat.
Tijdens deze activiteiten zal er ook veel gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en te ervaren dat ze niet de enige zijn die autisme hebben. We bespreken met elkaar alledaagse situaties waar ze tegenaan lopen in hun leven en ondertussen krijgen ze uitleg over hun autisme (psycho-educatie). Ze krijgen praktische handvatten aangereikt om met situaties om te gaan. Er wordt gedurende onze maatjesgroepen niet gegamed.

Tijdens deze bijeenkomsten zal er ook aandacht zijn voor onderdelen uit de Rots en Water training en worden er activiteiten op sport- en spelgebied georganiseerd. Het zijn gevarieerde bijeenkomsten met inspanning, maar ook voldoende tijd voor ontspanning.
Naast het gericht werken aan de doelen speelt het leuk hebben met elkaar ook een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten. 

Maatjesgroepen kunnen in combinatie met andere ondersteuningsvormen uit ons aanbod, maar kan ook los ingezet worden.

Onderdelen/ doelen van de maatjesgroepen:

 • Psycho-educatie
  De jongere krijgt psycho-educatie over ASS. Er worden handvatten aangeboden hoe hij/ zij hiermee om kan gaan in bepaalde situaties.
 • Samen spelen en werken
  Het leren omgaan met winnen en verliezen, op je beurt kunnen wachten, naar elkaar luisteren en het afspreken van de spelregels en zich hieraan houden.
 • Het (her)kennen van verschillende emoties
  De jongere leert de emoties van zichzelf en anderen (her)kennen.
 • Sociale regels en vaardigheden
  De jongere leert sociale regels en sociale vaardigheden die passend zijn bij zijn of haar leeftijd.
 • Herkenning bij andere kinderen met ASS
  De jongere ervaart door middel van deze maatjesgroepen dat hij/ zij niet de enige met ASS is.

Voor meiden & jongens in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar bieden wij specifieke meiden- of jongensgroepen. 

Meiden- en jongensgroepen

Wil je meer informatie over onze maatjesgroepen?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen