Ambulante gezinsondersteuning

Bij het opgroeien van een kind of jongere met
(kenmerken van) autisme en eventuele bijkomende problematiek gaat niet alles vanzelfsprekend. Als opvoeder kun je voor moeilijke situaties komen te staan.

Slimmerik biedt systemische en praktische gezinsondersteuning bij de opvoeding van jouw kind(eren). Deze ondersteuning vindt altijd bij jullie thuis plaats. Wij bieden praktische handvatten en gaan altijd terug naar de oorzaak van het gedrag van het kind of jongere. Om het gedrag beter te begrijpen kunnen wij jou als ouder of het kind of jongere psycho-educatie over autisme geven.

Tijdens onze ondersteuning kunnen wij gebruik maken van Video Interactie Begeleiding om samen met jou de situaties te bekijken en vanuit daar samen op zoek te gaan naar oplossingen. Dit doen wij met behulp van de Geef me de 5 methodiek. Met deze methodiek willen wij het kind of jongere zo zelfstandig mogelijk maken en zorgen voor basisrust in jullie gezinssituatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken wij de hulpvragen. Na de uitgebreide intakefase stellen wij het ondersteuningsplan op. Tijdens de hulpverlening werken wij aan de opgestelde doelen middels de Geef me de 5 methodiek en eventuele andere erkende interventies. Wij komen bij je langs en geven je tijdens de hulpverlening onder andere praktische handvatten waarmee je vervolgens zelf verder kunt.
De lengte van een traject is altijd maatwerk en dit wordt in overleg vastgesteld.

Tijdens het hulpverleningstraject kunnen wij ook uitleg geven over autisme aan overige gezinsleden zoals broers en zussen. Op deze manier kan er meer begrip onstaan binnen het gezin. 

Als er in de gezinssituatie intensievere hulp nodig is dan bieden wij intensieve ambulante gezinsbehandeling.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Wil je meer informatie over onze ambulante ondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen