Onze wachttijden

Bij Slimmerik streven wij ernaar om onze wachttijd zo kort mogelijk te houden. Wij vinden het belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp ingezet kan worden wanneer hier om gevraagd wordt.

Na de aanmelding verschilt de wachttijd per periode. Het kan voorkomen dat de wachttijd langer is. Dit is soms lastig in te schatten omdat wij niet altijd op voorhand kunnen inschatten wanneer er een traject afgerond kan worden en hoeveel aanmeldingen wij in een bepaalde periode krijgen.

Mocht er een lange wachttijd zijn dan adviseren wij om op zoek te gaan naar een andere zorgaanbieder. 

 • Wachttijd bij een wijk- of gebiedsteammedewerker als verwijzer:
  De wachttijd gaat pas in als het kennismakingsgesprek is geweest en er overeenstemming is met de hulpvragers & verwijzer over de in te zetten zorg. Op dat moment is de aanmelding definitief. Zodra we willen gaan starten met de zorg moeten wij de beschikking van de gemeente (301-bericht) ondertussen hebben ontvangen, eerder kunnen wij helaas niet starten. Als de beschikking nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.
   
 • Wachttijd bij verwijzingen van (huis)artsen/ gecertificeerde instellingen:
  Voor deze verwijzingen geldt dat de wachttijd start zodra het kennismakingsgesprek is geweest, de officiële verwijzing bij ons binnen is en er daarnaast overeenstemming is met de hulpvragers over de in te zetten zorg. Op dat moment is de aanmelding definitief.
  Zodra we willen gaan starten met de zorg moeten wij de definitieve beschikking (301-bericht) ondertussen hebben ontvangen, eerder kunnen wij helaas niet starten. Dit betekent concreet dat de gemeente officieel toestemming geeft voor de in te zetten zorg. Als de beschikking nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.
  Bij gecertificeerde instellingen kunnen er in uitzonderlijke situaties andere afspraken gemaakt worden qua duur van de wachttijd als een situatie hierom vraagt.
   
 • Wachttijd bij onderaannemerschap door andere zorgpartners:
  Hierbij geldt dat de wachttijd pas start zodra er een kennismakingsgesprek is geweest, overeenstemming is met de hulpvragers over de in te zetten zorg en een schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer hebben. Op dat moment is de aanmelding definitief.
  We kunnen pas starten met de zorg zodra we de officiële opdracht van de hoofdaannemer door middel van een ondertekende overeenkomst hebben ontvangen. Als de overeenkomst nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.

Wij zijn ons er van bewust dat we op dit moment, mede door de vele aanmeldingen, een langere wachttijd hebben dan gebruikelijk. Wij streven ernaar om deze in de komende periode weer te kunnen verkorten.

Bij bepaalde hulpvormen start er een aantal keer per jaar een groep. Dit omdat we met een vaste groep willen starten en eindigen. Wil je de startdatums van deze groepen weten dan kun je contact met ons opnemen.

Op de website beschikbaarheidswijzer kun je de actuele wachttijden vinden van alle jeugdhulporganisaties in Friesland.

Website beschikbaarheidswijzer

Regioteams

Slimmerik biedt vanuit twee regioteams ambulante hulpverlening aan in de gehele provincie Friesland. 

Vanuit onze locatie in Leeuwarden wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen die woonachtig zijn in de gemeentes die blauw gekleurd zijn op de kaart*. De kennismakingsgesprekken van aanmeldingen uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Leeuwarden.

Vanuit onze locatie in Heerenveen wordt er ambulante hulpverlening geboden aan jeugdigen en gezinnen in de gemeentes die groen gekleurd zijn op de kaart*. De kennismakingsgesprekken uit deze gemeentes vinden zoveel mogelijk plaats op onze locatie in Heerenveen.

*Klik op de kaart om hem te vergroten

Ons IAG team (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) werkt vanuit onze locatie in Heerenveen, maar biedt gezinsbehandeling in heel Friesland.

Let op! Een aantal hulpvormen vinden alléén op onze locatie in Leeuwarden plaats. Dit aanbod is voor kinderen en jongeren uit alle gemeentes in Friesland.

 • Dagbehandeling Slimmerik!
 • Maatjesgroepen
 • Meiden- en jongensgroepen
 • Naschoolse ondersteuning    

Onze wachttijden

Wij starten altijd eerst met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we de situatie uitgebreid en komen we tot een advies. Mogelijk dat er na dit gesprek nog verdere diagnostiek of informatie nodig is om een zo goed mogelijk traject op maat in te kunnen zetten.

Als er overeenstemming is met alle partijen over het advies/ hulpverleningstraject dan volgt de wachttijd van het desbetreffende aanbod hieronder. De wachttijd is een schatting en kan door verschillende factoren wisselend zijn.

Onze wachttijd varieert per locatie. Kijk voor de verdeling van de gemeentes en onze locaties op de kaart onder het kopje regioteams

Locatie Leeuwarden:

*Wij bieden ook classificerende diagnostiek aan. Wij zetten dit vooral in ten behoeve van een breder traject bij ons. Is de hulpvraag alléén het doen van een diagnostisch onderzoek? Dan adviseren wij je om te kijken naar een organisatie die dit (mogelijk) sneller zou kunnen uitvoeren.

Heb je vragen over onze wachttijden?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen