Onze wachttijden

Bij Slimmerik streven wij ernaar om onze wachttijd zo kort mogelijk te houden. Wij vinden het belangrijk dat er zo snel mogelijk hulp ingezet kan worden wanneer hier om gevraagd wordt.

Per periode verschilt de wachttijd na aanmelding. Het kan voorkomen dat de wachttijd langer is. Dit is soms lastig in te schatten omdat wij niet altijd op voorhand kunnen inschatten wanneer er een traject afgerond kan worden en hoeveel aanmeldingen wij in een bepaalde periode krijgen.

Mocht er een lange wachttijd zijn dan adviseren wij om op zoek te gaan naar een andere zorgaanbieder. 

 • Wachttijd bij een wijk- of gebiedsteammedewerker als verwijzer:
  De wachttijd gaat pas in als het kennismakingsgesprek is geweest en overeenstemming is met de hulpvragers & verwijzer over de in te zetten zorg. Op dat moment is de aanmelding definitief. Zodra we willen gaan starten met de zorg moeten wij de beschikking van de gemeente (301-bericht) ondertussen hebben ontvangen, eerder kunnen wij helaas niet starten. Als de beschikking nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.
   
 • Wachttijd bij verwijzingen van (huis)artsen/ gecertificeerde instellingen:
  Voor deze verwijzingen geldt dat de wachttijd start zodra het kennismakingsgesprek is geweest, de officiële verwijzing bij ons binnen is en er daarnaast overeenstemming is met de hulpvragers over de in te zetten zorg. Op dat moment is de aanmelding definitief.
  Zodra we willen gaan starten met de zorg moeten wij de definitieve beschikking (301-bericht) ondertussen hebben ontvangen, eerder kunnen wij helaas niet starten. Dit betekent concreet dat de gemeente officieel toestemming geeft voor de in te zetten zorg. Als de beschikking nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.
  Bij gecertificeerde instellingen kunnen er in uitzonderlijke situaties andere afspraken gemaakt worden qua duur van de wachttijd als een situatie hierom vraagt.
   
 • Wachttijd bij onderaannemerschap door andere zorgpartners:
  Hierbij geldt dat de wachttijd pas start zodra er een kennismakingsgesprek is geweest, overeenstemming is met de hulpvragers over de in te zetten zorg en een schriftelijk akkoord van de hoofdaannemer hebben. Op dat moment is de aanmelding definitief.
  We kunnen pas starten met de zorg zodra we de officiële opdracht van de hoofdaannemer door middel van een ondertekende overeenkomst hebben ontvangen. Als de overeenkomst nog niet binnen is dan kan dit het vervelende gevolg hebben dat er andere jeugdigen en/of gezinnen voorgaan en de wachttijd daardoor langer wordt.

Op dit moment hebben wij mede door de vele aanmeldingen een langere wachttijd dan gebruikelijk. Wij streven ernaar om deze in de komende periode weer te verkorten.

Bij bepaalde ondersteuningsvormen starten er een aantal keren per jaar een groep. Dit omdat we met een vaste groep willen starten en eindigen. Wilt u de startdatums van deze groepen weten dan kunt u contact met ons opnemen.

Op de website beschikbaarheidswijzer kunt u de actuele wachttijden vinden van alle jeugdhulporganisaties in Friesland.

Website beschikbaarheidswijzer

Onze wachttijden

Ambulante gezinsondersteuning

12 weken

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)

12 weken

Individuele ondersteuning

12 weken

Diagnostiek & behandeling

12 weken

Maatjesgroepen (9 t/m 12 jaar)

In overleg

Meidengroepen (12 t/m 17 jaar)

In overleg

Jongensgroepen (12 t/m 17 jaar)

In overleg

Naschoolse ondersteuning (12 t/m 17 jaar)

Geen wachttijd

Thuiszittersondersteuning

Geen wachttijd

Schoolondersteuning

In overleg

Heeft u vragen over onze wachttijden?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen