Kwaliteit en cliënttevredenheid

Het leveren van kwalitatieve goede zorg is voor Slimmerik vanzelfsprekend. Slimmerik voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen om jeugdhulp vanuit de jeugdwet en voor de gemeentes te mogen leveren.

Slimmerik is ISO 9001-2015 gecertificeerd volgens de scope:
Het bieden van (specialistische) begeleiding, diagnostiek en behandeling aan jeugdigen.

ISO 9001-2015 certificering:

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Wij zijn trots dat we met dit certificaat kunnen laten zien dat onze organisatie goed voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Met ons kwaliteitsmanagement borgen we continue verbetering van kwaliteit.

Jaarlijks vindt er een kwaliteitsaudit plaats door een onafhankelijke certificatie-instelling (TÜV Nederland) om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de ISO 9001:2015 norm.

Dit betekent onder andere dat de directie en medewerkers zich geconformeerd hebben aan vooraf overeengekomen kwaliteitsafspraken. Ook de komende jaren zullen wij er uiteraard naar streven om onszelf te blijven verbeteren en wij zijn trots dat al onze medewerkers hier een bijdrage aan leveren.

Cliëntervaringsonderzoek

Bij Slimmerik vinden we het belangrijk om de cliëntervaring te meten. Één keer in de twee jaar laten we een extern cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. 
Daarnaast delen we na elk afgesloten traject ook een tevredenheidslijst uit zodat we ook zelf intern de tevredenheid kunnen meten. 

Wij hechten veel waarde aan het meten van de cliënttevredenheid. Dit geeft ons een goed beeld van de kwaliteit van onze jeugdhulp en daarnaast geeft het ons ook aandachtspunten hoe we onze jeugdhulp kunnen verbeteren.
- Erik Velstra, directeur Slimmerik

Eind 2021 hebben we door onderzoeksbureau Zorgfocuz uit Groningen een extern cliënttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. We hebben hierop een mooie respons van
179 cliënten
gekregen.

We zijn erg tevreden met het resultaat en de cijfers. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Hoe tevreden ben je met de hulpverlening? Gemiddeld een 9,01
  • Vind je de hulpverlener goed in zijn/haar vak? Gemiddeld een 9,16
  • Hoe tevreden ben je met Slimmerik in het algemeen? Gemiddeld een 8,76

Ook hebben we vanuit dit onderzoek een aantal mooie aandachtspunten ontvangen waardoor we onze hulp kunnen verbeteren.

U kunt hieronder het gehele onderzoeksverslag lezen.

Heeft u vragen over ons kwaliteitssysteem?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen