Wie zijn wij?

Slimmerik ondersteuning bij autisme

Slimmerik is een regionale jeugdhulporganisatie die gespecialiseerd is in autisme en eventuele bijkomende problematiek.
Als Slimmerik staan we voor effectieve zorg, maatwerk, vooral doen wat nodig is en dat met een stukje Friese nuchterheid. Wij bieden altijd gezins- en systeemgerichte hulp waarmee wij een goede verbinding kunnen maken tussen het kind, gezin, school en het verdere systeem/netwerk.

Wij bieden specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling.

Over onze organisatie

Slimmerik is een regionale jeugdhulpaanbieder en biedt specialistische ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met autisme en hun systeem in de provincie Friesland.

Lees meer over onze organisatie.

Over onze ondersteuning

Slimmerik biedt specialistische ondersteuning.
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze ondersteuning en vertellen u er graag over hoe we dit doen.

Lees meer over onze ondersteuning.

Overige informatie

Slimmerik is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.
We voldoen aan alle wetten en eisen die hieraan gesteld worden door het ministerie van VWS.

Lees meer over hoe we dit geregeld hebben.

Voor wie?

Slimmerik biedt in heel Friesland specialistische ondersteuning bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) of kenmerken hiervan. In uitzonderlijke situaties kan de gemeente kiezen voor de Verlengde Jeugdwet. In dat geval kunnen wij ondersteuning bieden tot 23 jaar.

Slimmerik begeleidt ouders/verzorgers, leerkrachten, hulpverleners van kinderen met autisme om te werken met de Geef me de 5 methodiek en andere interventies en geeft advies bij de opvoeding/begeleiding met het doel om basisrust te creëren en de ontwikkeling te bevorderen zodat het kind van overleven naar leven kan.

Daarnaast ondersteunen wij ook het kind of de jongere zelf bij hulpvragen. Wij bieden specialistische begeleiding, diagnostiek en behandeling bij matige tot milde klachten.

Ons aanbod

Vergoeding

Voor onze ondersteuning is een verwijzing nodig. We zijn gecontracteerd zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland. Dat betekent dat alle huisartsen, jeugdartsen en wijk- en gebiedsteams rechtstreeks naar ons kunnen verwijzen. Dit wordt volledig vergoed vanuit de jeugdwet. Daarnaast is de vergoeding ook mogelijk via een persoonsgebonden budget (PGB), passend onderwijsgelden of uit eigen middelen.

Heeft u vragen over het aanvragen van een vergoeding voor onze ondersteuning?
Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.

Contact opnemen

Samenwerking

Bij Slimmerik vinden we het belangrijk om samen te werken met andere partners om op die manier de juiste ondersteuning te kunnen bieden. We werken samen met alle wijk- en gebiedsteams in Friesland en daarnaast met veel andere zorgaanbieders en scholen.

Doordat we samenwerken met zorgboerderijen, psychologenpraktijken, GGZ instellingen en andere aanbieders kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en aanbod, waardoor we een passend en sluitend traject kunnen maken om gericht aan doelen te werken.

Heeft interesse in het samenwerken met Slimmerik en wilt u graag kennismaken?
Neemt u dan contact met ons op!

Contact opnemen

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen