Naschoolse ondersteuning 12 tot 18 jaar

Op onze locatie bieden wij iedere middag naschoolse ondersteuning voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar aan die op het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs zitten.

Deze specialistische begeleiding vindt plaats op een vaste plek in één van onze ruimtes op onze locatie in Leeuwarden en wordt begeleid door vaste autisme deskundigen.

De ondersteuning vindt 5 dagen per week plaats van 14.30 uur tot 17.45 uur. Per jongere kan het verschillen hoeveel middagen hij of zij aanwezig is. Dit is altijd op maat en afhankelijk van de ondersteuningsvraag. We hanteren een minimum van 2 en een maximum van 5 middagen per week.

De naschoolse ondersteuning is bedoeld voor jongeren die na schooltijd weinig in contact komen met andere jongeren en behoefte hebben aan ondersteuning bij problemen die zich in de dagelijkse situaties kunnen voordoen door hun autisme. Bijvoorbeeld in de thuissituatie, vriendengroep of op school. Tijdens de ondersteuning bespreken we situaties die actueel zijn en geven we de jongeren handvatten om hier mee om te gaan. Ook komen de jongeren in contact met leeftijdsgenoten met autisme.

De jongeren hebben vaak moeite met het plannen en organiseren van hun huiswerk en kunnen zich hier moeilijk toe zetten. Een vaak gehoorde reden van de jongere is school = school en thuis = thuis. Met onze naschoolse ondersteuning willen we tussen school en thuis een verbinding maken om zo bij te dragen aan het succesvol vervolgen van de opleiding en het zelfstandig worden van de jongere.

Doel van de ondersteuning:

  • Zelfstandigheid vergroten
  • Ontlasten van het gezinssysteem
  • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk
  • De leerstrategieën verder ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de informatieverwerkingsstoornis om zo te kunnen bijdragen aan het succesvol vervolgen van de opleiding.

Wilt u meer informatie over onze naschoolse ondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen