Naschoolse ondersteuning 12 tot 18 jaar

Op onze locatie in Leeuwarden bieden wij iedere middag naschoolse ondersteuning voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar aan die op het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs zitten.

Deze specialistische begeleiding vindt plaats op een vaste plek in één van onze ruimtes op onze locatie in Leeuwarden en wordt begeleid door vaste autismedeskundigen.

De ondersteuning vindt 5 dagen per week plaats van 14.30 uur tot 17.45 uur. Per jongere kan het verschillen hoeveel middagen hij of zij aanwezig is. Dit is altijd op maat en afhankelijk van de ondersteuningsvraag. We hanteren een minimum van 2 en een maximum van 5 middagen per week.

De naschoolse ondersteuning is bedoeld voor jongeren die na schooltijd weinig in contact komen met andere jongeren en behoefte hebben aan ondersteuning bij problemen die zich in de dagelijkse situaties kunnen voordoen door hun autisme. Bijvoorbeeld in de thuissituatie, vriendengroep of op school. Tijdens de ondersteuning bespreken we situaties die actueel zijn en geven we de jongeren handvatten om hier mee om te gaan. Ook komen de jongeren in contact met leeftijdsgenoten met autisme. We werken tijdens deze middagen gericht aan doelen die op maat gesteld worden.

Ook hebben jongeren met autisme vaak moeite met het plannen en organiseren van hun huiswerk en kunnen zich hier moeilijk toe zetten. Een vaak gehoorde reden van de jongere is school is school en thuis is thuis. Als onderdeel van deze trajecten ondersteunen we kinderen ook in het overzicht crëeren in hun schoolwerk en hun dagen om daarmee te zorgen voor basisrust. Hierover vindt altijd eerst afstemming met school plaats om te overleggen wat zij hier zelf in kunnen betekenen. Belangrijk om te vermelden is dat wij een jeugdhulporganisatie zijn en geen huiswerkinstituut. Onze focus ligt tijdens deze specialistische ondersteuning op de hulpvragen bij autisme. Als u alleen op zoek bent naar hulp bij het huiswerk dan adviseren wij u om op zoek te gaan naar een huiswerkinstituut of met school te overleggen wat zij hierin kunnen betekenen.

Met onze naschoolse ondersteuning willen we tussen school en thuis een verbinding maken om op deze manier bij te dragen aan het zo zelfstandig mogelijk worden van de jongere en het succesvol vervolgen van de opleiding in deze belangrijke ontwikkelingsfase.

Doel van de ondersteuning:

  • Zelfstandigheid vergroten.
  • Werken aan sociale vaardigheden en sociale regels.
  • Het structureren van de dagen en weken.
  • Ontlasten van het gezinssysteem.
  • Ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk.
  • De leerstrategieën verder ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de informatieverwerkingsstoornis om zo te kunnen bijdragen aan het succesvol vervolgen van de opleiding.

Wil je meer informatie over onze naschoolse ondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen