Yente Sierksma

Slimmerikmei32.jpg
  • Functie: Autismedeskundige
  • E-mail: yente@slimmerik-ondersteuning.nl
  • Telefoonnummer: 058-845 95 74/ 06-344 91 960
  • SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional 140023656

Na enkele jaren als docent levensbeschouwing en Nederlands in het Voortgezet Onderwijs te hebben gewerkt heb ik de overstap gemaakt naar de hulpverlening en ben ik als ambulant autisme hulpverlener aan het werk gegaan.

Het werk als docent heeft mij doen inzien dat ik graag met kinderen en jongeren werk om ze te stimuleren in hun persoonlijke groei. De meeste voldoening en plezier haalde ik uit mijn functie als mentor en coach, waarin ik de kinderen op een meer persoonlijk vlak leerde kennen en ze kon helpen met het zoeken naar oplossingen voor meer complexere, persoonlijke problemen en kon ondersteunen waar dat nodig was.

De kennis en ervaring die ik de afgelopen tijd heb opgedaan tijdens mijn werk als ambulant hulpverlener voor mensen met autisme hebben mijn professionaliteit als hulpverlener vergroot. Ik heb niet alleen kennis van autisme opgedaan, ik heb ook gezinsdynamieken leren analyseren en zoveel mogelijk samen met betreffende persoon en diens omgeving te werken aan een passend zorgplan. 

Ieder mens is anders, zo ook ieder mens met een vorm van autisme. Het is daarom van groot belang om maatwerk te kunnen bieden. Aansluiten bij de persoonlijke interesses, drijfveren, intelligentieniveau, omgeving etc. is essentieel voor een geslaagde aanpak. 
- Yente Sierksma, Autismedeskundige

Mijn werk is er altijd op gericht om iemand te ondersteunen bij het omgaan met hun autisme zodat zij meer zelfredzaam worden en de kwaliteit van leven kan worden vergroot. Noodzakelijk vind ik het om hierin rekening te houden met de eigenheid van een persoon. Ieder mens is anders, zo ook ieder mens met een vorm van autisme. Het is daarom van groot belang om maatwerk te kunnen bieden. Aansluiten bij de persoonlijke interesses, drijfveren, intelligentieniveau, omgeving etc. is essentieel voor een geslaagde aanpak.

Mijn eigen interesses gaan uit naar verschillende kunstvormen zoals theater, dans en beeldende kunst. Ik vind het fijn op te wandelen, tekenen, lezen en dansen. Als het nodig is en kan zet ik dan ook graag visuele ondersteuning in tijdens mijn werk als autismedeskundige.

Werkervaring:

  • Twee jaar werkervaring als docent in het voortgezet onderwijs en mentor voor leerlingen met ADHD en/of ASS.
  • Één jaar werkervaring als autisme coach voor kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Autismedeskundige bij Slimmerik.

Verder kennismaken?

Contact