Siska Haijma

Slimmerikapril18.jpg
  • Functie: Autismedeskundige/ Groepsbehandelaar
  • E-mail: siska@slimmerik-ondersteuning.nl
  • Telefoonnummer: 058-845 95 74/ 06-186 92 459

Nadat ik in 2015 voor het eerst in aanraking kwam met Geef me de 5 methodiek, via mijn werk in het Speciaal Basisonderwijs, is er een wereld voor mij open gegaan. Ik heb gezien wat deze aanpak met kinderen doet, hen helpt en vertrouwen geeft in de wereld om hen heen. Van nature ben ik duidelijk en gestructureerd, dus hierin herkende ik meteen de Geef me de 5 methodiek. Maar door ook mijn taal en handelen aan te passen, heb ik ervaren dat je niet alleen de kinderen met autisme beter bereikt, maar dat (bijna) alle kinderen baat hebben bij deze aanpak. Ik heb regelmatig terug gedacht aan een leerling die ik ooit in groep 7/8 heb lesgegeven. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik hem anders benaderd en lesgegeven. 

Kinderen met de speciale onderwijsbehoefte autisme helpen zich te ontwikkelen en ontplooien. Hen vertrouwen geven om de toekomst positief tegemoet te zien
Siska Haijma, Autismedeskundige

 

Toen zich de kans voordeed om bij Slimmerik te komen werken, wist ik: dit is de kans! Kinderen met de speciale onderwijsbehoefte autisme helpen zich te ontwikkelen en ontplooien. Hen vertrouwen geven om de toekomst positief tegemoet te zien. Kinderen en jongeren door Geef me de 5 laten ervaren dat zij mogen zijn wie ze zijn. In mijn werk zet ik mij volledig in om hieraan een positieve bijdrage te leveren.

Werkervaring:

  • Acht jaar groepsleerkracht groep 7/8 in het regulier basisonderwijs.
  • Acht jaar groepsleerkracht in het Speciaal Basisonderwijs.
  • Vier jaar Remedial Teacher in het Speciaal Basisonderwijs.
  • Autismedeskundige/ Groepsbehandelaar bij Slimmerik.

Verder kennismaken?

Contact