Eelke-Jan de Graaf

November28_50.jpeg
  • Functie: Autismedeskundige
  • E-mail: eelkejan@slimmerik-ondersteuning.nl
  • Telefoonnummer: 058-845 95 74/ 06- 432 41 132
  • SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional 140005328

In een ver verleden ben ik als medewerker veiligheid komen te werken in de justitiële jeugdzorg. Vanaf de binnenkomst kwam ik relatief snel in aanraking met verschillende psychische achtergronden, zo ook jeugd gediagnosticeerd met ASS. In een omgeving zoals die van de justitiële jeugdzorg wordt er een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid. Hier vielen veel jongeren met ASS veelal door de mand vanwege een andere manier van informatieverwerking.

Mijn nieuwsgierigheid in ASS werd versterkt naar mate ik vaker en langer deze jongeren sprak en mocht begeleiden in de dagelijkse routine. In 2016 heb ik de stap gemaakt de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener te volgen.

Door de geslotenheid die de justitiële jeugdzorg kent vond ik het een (leuke) uitdaging om binnen de regels en wetten een passende omgeving te creëren voor jongeren met ASS. Juist omdat ik met een groep jongeren te maken had deed het een beroep op mijn creativiteit om maatwerk te verlenen waar het kon.
Na een periode van tien leerzame jaren ben ik doorgestroomd naar een gesloten jeugdzorg afdeling waar ook in de meeste gevallen ASS een onderlegger was voor het waarneembare gedrag.

Ik vind de Geef me 5 methodiek-taal toegankelijk voor een breed publiek en verklaart voor een grote groep mensen met en zonder ASS wat het waarneembaar gedrag kan betekenen. 
- Eelke-Jan de Graaf, Autismedeskundige

Op termijn werd het mij duidelijk dat ik meer maatwerk zou willen leveren en dat een groepssetting niet langer de ideale omgeving meer was voor mij om dit te kunnen bewerkstellen.
​Het ambulant werken kwam in beeld. Het thuis begeleiden van mensen met ASS werd mijn vervolgstap. Luisteren en aansluiten waren hier de werkwoorden, werkwoorden die ik ter harte heb genomen om te ervaren wat de ander ervaart. Sinds de start bij Slimmerik is hier nog een dimensie aan toegevoegd met de kennismaking van de Geef me de 5 methodiek.

Ik vind de Geef me 5 methodiek-taal toegankelijk voor een breed publiek en verklaart voor een grote groep mensen met en zonder ASS wat het waarneembaar gedrag kan betekenen. Het bied handvaten en perspectief aan betrokkenen en levert een bijdrage aan de zelfstandigheid om op een eigen wijze (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij.

Werkervaring:

  • Vier jaar medewerker veiligheid met pedagogische taken binnen een justitiële jeugdinstelling.
  • Zes maanden Pedagogisch Hulpverlener in de residentiele jeugdzorg.
  • Zes maanden Ambulant Hulpverlener ASS-thuisbegeleiding.
  • Autismedeskundige bij Slimmerik.

Verder kennismaken?

Contact