Even voorstellen: Rick Zondervan

31 augustus 2023

Het is weer tijd voor een nieuwe voorstelronde! Vandaag stellen wij graag onze collega Rick Zondervan aan jullie voor.

Wie ben je en wat is je functie binnen Slimmerik?
Mijn naam is Rick Zondervan en ik ben alweer ruim twee jaar werkzaam bij Slimmerik. Mijn functie is Autismedeskundige en Gezinsbehandelaar IAG. IAG staat voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.

Wat houdt deze functie precies in?
Mijn werkzaamheden houden in dat ik door heel Friesland specialistische begeleiding of behandeling bij ouders thuis bied die minimaal één kind hebben met kenmerken van autisme, de diagnose autisme of waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek op verschillende terreinen. Tijdens de hulpverlening bied ik zowel systemische hulp voor het gezin als individuele hulp voor het kind of de jongere. Wanneer er bij een gezin sprake is van meervoudige en complexe problematie word ik ingezet als Gezinsbehandelaar IAG.

Tijdens de systemische hulp ga ik samen met ouders (en eventueel andere gezinsleden/netwerk) op zoek naar de balans tussen de draagkracht en draaglast. Wat is er voor nodig om dit weer in balans te brengen? Tevens geef ik ouders psycho-educatie over autisme aan de hand van de Geef me de 5 methodiek. Ook komt het regelmatig voor dat er sprake is van andere problematiek naast autisme. Dit neem ik dan uiteraard ook mee tijdens de psycho-educatie en de gehele hulpverlening. Ik leer ze het gedrag van hun kind te begrijpen zodat ze hun kind nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Hierbij is het belangrijk een stevig basisfundament op maat te creëren en daarbij onder andere gebruik te maken van verschillende auti-communicatietechnieken. 

Wanneer ik individuele hulp bied ga ik samen met het kind of de jongere onderzoeken hoe zijn of haar autisme (en eventuele andere problematiek) eruit ziet en wat dit betekent in de praktijk. Ieder ondersteuningsmoment is anders, ik sluit aan bij de behoefte van de jeugdige. Samen werken we aan opgestelde doelen. Deze doelen kunnen gaan over emotieregulatie, zelfbeeld, het vergroten van de zelfredzaamheid, het uitbreiden van referentiekaders etc.

Tijdens deze ondersteuningsmomenten maak ik gebruik van verschillende effectieve interventies en technieken. Zoals onder andere de oplossingsgerichte gespreksvoering, systeem therapeutisch werken en de Geef me de 5 methodiek. 

In de behandeling van gezinnen waarbij ik ingezet word als Gezinsbehandelaar IAG ligt de focus op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. Daarbij maak ik gebruik van verschillende interventies, zoals gezinstherapeutische technieken en Video Interactie Begeleiding. Het doel hierbij is het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk. Bij deze gezinnen ben ik intensiever betrokken. Dit alles met het doel om ervoor te zorgen dat een eventuele uithuisplaatsing voorkomen kan worden.

Slimmerik is aangesloten bij het IAG-Nederland, wij mogen samen met ruim 30 andere jeugdhulporganisaties en 5 hogescholen meewerken aan de kwaliteit en uitvoering van IAG in Nederland. Op de website van IAG-Nederland kun je hier meer over lezen. Website IAG Nederland 

Mijn administratie doe ik op ons kantoor in Heerenveen. Hier schrijf ik mijn rapportages en stel ik ondersteuningsplannen op. Daarnaast schrijf ik tussen- en eindevaluaties en heb ik werkoverleg met collega autismedeskundigen en orthopedagogen. Ik heb een nauwe samenwerking met mijn collega IAG'ers en betrokken orthopedagoog en regiebehandelaar. Daarnaast werk ik ook veel samen met externe samenwerkingspartners. 
 
Wat spreekt je aan in onze doelgroep?
Wat mij aanspreekt in onze doelgroep is de wijze waarop zij de wereld om zich heen ervaren en hoe zij hier betekenis aan verlenen. Wat voor ons vanzelfsprekend is kan voor iemand met autisme onbegrijpelijk zijn. En andersom..

Wat vind je het leukst aan werken bij Slimmerik?
Het leukste aan werken bij Slimmerik vind ik het inzicht en handvatten geven aan ouders en hun kinderen zodat er meer ruimte en energie ontstaat om te kunnen genieten van elkaar en al het moois dat het leven te bieden heeft. 

Dank je wel voor je mooie antwoorden. Dan nog een laatste vraag. Waar ontprikkel jij van?
Na een drukke dag ontprikkel ik door muziek te luisteren, koken, wandelen, tekenen of door het kijken van een film of serie. 

Ben je na het lezen van het interview enthousiast geworden over werken bij Slimmerik en Rick zijn werkzaamheden?
Dan verwijzen wij je graag naar onze vacature pagina! Wij zijn een groeiende organisatie en staan daarom altijd open voor open sollicitaties. https://www.slimmerik-ondersteuning.nl/over-ons/vacatures

Terug naar overzicht