Coronamaatregelen

20 oktober 2020

Binnen Slimmerik doen we er alles aan om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We hebben met elkaar richtlijnen opgesteld om ons werk op een zo'n verantwoordelijk mogelijke manier te kunnen voortzetten.

We willen onze zorg zoveel mogelijk op een 'normale' manier continueren, dat houdt in dat we op dit moment nog fysiek afspreken met cliënten, onze locatie geopend is en onze groepen zoveel mogelijk doorgaan. We houden ons hierbij aan de RIVM maatregelen.

Welke richtlijnen gelden op onze locatie:

- We werken alléén op afspraak.
- Blijf thuis als u klachten heeft en maak een nieuwe (beeldbel)afspraak.
- We houden overal de 1,5 meter afstand.
- Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren.
- Een mondkapje is voor jeugdigen t/m 12 niet verplicht. Voor jeugdigen vanaf 13 jaar en bezoekers is het ook niet verplicht, maar wel gewenst. In de gespreks- en groespruimtes mag het mondkapje af.
- Al onze ruimtes worden extra schoongemaakt en het meubilair wordt na elk bezoek gereinigd.
- Als u een iemand brengt of haalt dan doet u dit buiten, zodat we zo weinig mogelijk inloop hebben.
- Wij registreren alle bezoekers op een registratieformulier.
- Twijfelt u ergens over? Neem contact met ons op om af te stemmen.

Welke richtlijnen gelden voor ons ambulante werk:

- We blijven zolang het mogelijk is fysiek afspreken en komen bij onze clienten thuis.
- Binnen moet de 1,5 meter afstand altijd gehanteerd kunnen worden.
- Desgewenst kan onze begeleider een mondkapje dragen.
- Onze begeleiders hebben desinfectiegel bij zich. Ze desinfecteren hun handen voor en na elk bezoek.
- Heeft u of een gezinslid klachten? Dan verzoeken we u de afspraak af te zeggen. We kunnen de afspraak omzetten in een (beeld)belafapraak.
- Ook onze begeleiders zullen de afspraak afzeggen wanneer zij klachten hebben. Ook dan kan in de meeste gevallen de afspraak omgezet worden in een (beeld)belafspraak.
- Twijfelt u ergens over? Neem contact met uw begeleider op om af te stemmen.

Overig:

- Andere overleggen worden zoveel mogelijk via beeldbellen gedaan.
- Onze medewerkers werken waar mogelijk thuis.


 

Terug naar overzicht