Home » Verwijzers

Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland.

 

       Slimmerik is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerd is in autisme bij jeugd tot 18 jaar. Wij bieden opvoedondersteuning aan ouders/ verzorgers, maatjesgroepen voor kinderen, thuiszitterstrajecten en naschoolse ondersteuning voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Daarnaast ondersteunen wij ook leerkrachten en kinderen op school.

 

Voor het ontvangen van deze begeleiding is er een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of gebiedsteam nodig. * Deze ondersteuning wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN) Daarnaast is het ook mogelijk om via een PGB ondersteuning te krijgen van ons.

* Wij maken (nog) geen gebruik van Zorgdomein. Artsen kunnen naar ons verwijzen middels een schriftelijke verwijzing. via de mail of via de ouders.

 

Wij werken zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer van andere jeugdzorgorganisaties

 

Nieuwe clienten kunnen zich aanmelden via ons telefoonnummer, e-mail of via het contactformulier op onze website.

Wij zullen dan een afspraak plannen voor een kennismakingsgesprek.

 


Per periode verschilt de wachttijd na aanmelding. Wij streven ernaar om geen wachttijd te hebben of deze wachttijd zo kort mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat de wachttijd langer is. Dit is soms lastig in te schatten omdat wij niet altijd op voorhand kunnen inschatten wanneer er een traject afgerond kan worden.

Mocht er een lange wachttijd zijn dan adviseren wij om op zoek te gaan naar een andere zorgaanbieder.

De wachttijd verschilt per aanbod en gaat pas in als de definitieve verwijzing bij ons binnen is. 

Op dit moment is onze wachttijd:

Aanbod: Wachttijd:
Ambulante (opvoed) ondersteuning 5 weken
Naschoolse ondersteuning 12-18 jaar Geen wachttijd
Maatjesgroepen Geen wachttijd
Thuiszittersondersteuning Geen wachttijd
Rots en Watertraining In overleg