Home » Aanbod » Maatjesgroepen

Maatjesgroepen

Met regelmaat horen wij van ouders dat hun kind met ASS vaak alleen maar binnen zit in hun vrije tijd. Ze worden door kinderen uit de buurt met regelmaat niet begrepen en soms wordt het kind met ASS zelfs gepest.

Hierdoor is het erg lastig voor het kind om buiten te spelen. Voor een kind of jongere met ASS kan het erg moeilijk zijn om vriendjes en vriendinnetjes te hebben omdat hij anderen niet altijd begrijpt. Dit komt door zijn beperkte Theory Of Mind.

Ook de omgeving begrijpt hem niet altijd. Hierdoor wordt het gevoel dat ze anders zijn alleen maar versterkt en kunnen ze in een sociaal isolement belanden.

 

Daarom biedt Slimmerik Maatjesgroepen.

Maatjesgroepen zijn groepen van 4 a 5 kinderen of jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie die ASS hebben.

Met deze groepjes spreken we 1 keer per week 3 uren af en ondernemen we activiteiten op maat. Tijdens deze activiteiten zal er ook veel gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en te ervaren dat ze niet de enige zijn die ASS hebben. We bespreken met elkaar dingen waar ze tegen aan lopen in hun leven en ondertussen krijgen ze uitleg over hun autisme (psycho-educatie). Ze krijgen praktische handvatten aangereikt om met situaties om te gaan.

Tijdens deze bijeenkomsten zal er ook aandacht zijn voor onderdelen uit de Rots en Water training en worden er activiteiten op sport en spel gebied georganiseerd. (uit onderzoek gebleken is dat dit een positief effect heeft op mensen met ASS)

Het zijn gevarieerde bijeenkomsten met inspanning, maar ook voldoende tijd voor ontspanning. waarin het leuk hebben met elkaar een belangrijke rol speelt.

Het doel van deze groepen is het vergroten van de sociale contacten en vaardigheden. Het ondernemen van leuke activiteiten en het gevoel hebben dat ze niet de enigen zijn en met elkaar kunnen praten over dingen waar ze in de praktijk tegen aan lopen. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.