Home » Aanbod » Maatjesgroepen

Maatjesgroepen


Regelmatig horen wij van ouders dat hun kinderen met ASS vaak binnen zitten in hun vrije tijd. Ze vinden het lastig om contacten te onderhouden met andere kinderen. Ze worden door kinderen uit de buurt met regelmaat niet begrepen en in sommige gevallen wordt het kind met ASS zelfs gepest.

Hierdoor is het lastig voor het kind om buiten te spelen en/of contact te hebben met leeftijdsgenootjes of deel te nemen aan sport.. Voor een kind of jongere met ASS kan het moeilijk zijn om vriendjes en vriendinnetjes te hebben omdat hij anderen niet altijd begrijpt. Dit komt door zijn beperkte Theory Of Mind.

Ook de omgeving begrijpt hem niet altijd. Hierdoor wordt het gevoel dat ze anders zijn alleen maar versterkt en kunnen ze in een sociaal isolement belanden.

Daarom biedt Slimmerik Maatjesgroepen.

Psycho-educatie De jongere krijgt psycho-educatie over ASS. Er worden handvatten aangeboden hoe hij/ zij hiermee om kan gaan in bepaalde situaties.

Samen spelen en werken. Het leren omgaan met winnen en verliezen, op je beurt kunnen wachten, naar elkaar luisteren en het afspreken van de spelregels en zich hier aan houden.

Het (her)kennen van verschillende emoties. 

De jongere leert de emoties van zichzelf en anderen (her)kennen.

Sociale regels en vaardigheden.

De jongere leert sociale regels en sociale vaardigheden die passend zijn bij zijn of haar leeftijd.

Herkenning bij andere kinderen met ASS. 

De jongere ervaart doormiddel van deze maatjesgroepen dat hij/ zij niet de enige met ASS is.

Maatjesgroepen zijn groepen van 4 á 5 kinderen of jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie die ASS hebben.

Met deze groepjes spreken we 1 keer per week 2 uren af op onze eigen locatie en ondernemen we activiteiten op maat. Tijdens deze activiteiten zal er ook veel gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en te ervaren dat ze niet de enige zijn die ASS hebben. We bespreken met elkaar alledaagse situaties waar ze tegen aan lopen in hun leven en ondertussen krijgen ze uitleg over hun autisme (psycho-educatie). Ze krijgen praktische handvatten aangereikt om met situaties om te gaan. Er wordt gedurende onze maatjesgroepen niet gegamed.

Tijdens deze bijeenkomsten zal er ook aandacht zijn voor onderdelen uit de Rots en Water training en worden er activiteiten op sport en spel gebied georganiseerd.

Het zijn gevarieerde bijeenkomsten met inspanning, maar ook voldoende tijd voor ontspanning. waarin naast het gericht werken aan doelen het leuk hebben met elkaar ook een belangrijke rol speelt.

Maatjesgroepen kunnen in combinatie met andere ondersteuningsvormen uit ons aanbod, maar kan ook los ingezet worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.