Home » Team » Oeke Kuipers

Oeke Kuipers

Functie: Orthopedagoog NVO geregistreerd/ Autisme deskundige

E-mail: oeke@slimmerik-ondersteuning.nl 

Telefoonnummer: 06-42115248

Kinderen en jongeren met een speciale ondersteuningsbehoefte hebben al sinds de PABO mijn interesse. Dit is dan ook de reden dat ik na die opleiding verder ben gaan studeren in deze richting. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik gaan werken als ambulant begeleider binnen het cluster 3 onderwijs. De afgelopen jaren heb ik als orthopedagoog gewerkt binnen het speciaal onderwijs, op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. 

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

Tijdens mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren die speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben, waaronder ook leerlingen met ASS of kenmerken van ASS.

Binnen het onderwijs werkte ik graag met kinderen en jongeren met autisme en ik wilde graag nog meer voor deze doelgroep en hun omgeving betekenen. Ook kwam ik binnen het onderwijs in aanraking met de 'Geef me de 5' methodiek. Ik heb in de praktijk gezien dat niet alleen kinderen met ASS of kenmerken van ASS, maar ook kinderen met andere ondersteuningsbehoeften baat hebben bij deze methodiek. De keuze om bij Slimmerik als autisme deskundige te gaan werken was dan ook snel gemaakt.

Ik vind het steeds een mooie uitdaging om kinderen en jongeren, met de juiste begeleiding, optimaal gebruik te leren maken van hun unieke capaciteiten en talenten. In mijn werk streef ik ernaar om kinderen en jongeren te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst.


Opleidingen/ cursussen:

- Orthopedagogiek; Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

- Master Special Educational Needs

- Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO)

- Autisme belevingscircuit

- Interne scholing Geef me de 5

- Praktijktraining Oplossingsgericht coachen

- Goed Onderwijs aan ZML-leerlingen – Deel 1, 2,3 en 4

- Professionalisering rond Handelingsgericht werken (HGW).

- Steven Covey training, de ‘7 Habits of Highly Effective People’


Werkervaring:

- Één jaar (inval)leerkracht in het speciaal basisonderwijs (groep 1 en 2).

- Vier jaar Consulent Speciaal Onderwijs, voorheen ambulant begeleider cluster 3 (bieden van ondersteuning aan het regulier onderwijs, ten behoeve van leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte).

- Vijf jaar Orthopedagoog op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO),  speciaal onderwijs cluster 3.

- Autisme deskundige bij Slimmerik