Mirjam Drost

Functie: Autisme deskundige

E-mail: mirjam@slimmerik-ondersteuning.nl 

Telefoonnummer: 06-40134967

Tijdens mijn studie kwam ik al snel tot de ontdekking dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Na mijn opleiding ben ik direct aan de slag gegaan in het werkveld en heb ik ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Ik ben gestart als woonbegeleider voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren met verschillende problematieken, met name problemen in de hechting. 

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 140016679

Na deze leerzame periode ben ik aan de slag gegaan als woonbegeleider voor jongeren en jong volwassenen met een meervoudige beperking in combinatie met een stoornis in de ontwikkeling. In deze periode ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de methodiek Geef me de 5. Ik merkte dat de methodiek werkt waardoor mijn enthousiasme voor de methodiek steeds groter werd. Ik heb de basiscursus van Geef  me de 5 gevolgd en ben naar diverse lezingen van Colette de Bruin geweest. De afgelopen jaren ben ik in groepsverband werkzaam geweest als coach, voor zowel kinderen als jongeren, met een speciale ondersteuningsbehoefte. Tijdens mijn werkzaamheden als coach heb ik de methodiek veel toe kunnen passen. Ik werd steeds meer thuis in de methodiek en kreeg meer de behoefte om 1 op 1 aan de slag te gaan met kinderen. Om deze reden heb ik de stap gemaakt om als autisme deskundige aan de slag te gaan bij Slimmerik. Samen met een fantastisch team wil ik vol enthousiasme nog meer kinderen, jongeren en ouders de ondersteuning bieden die ze nodig hebben volgens de Geef me de 5 methodiek!

 


Opleidingen/ cursussen:

- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) uitstroom jeugdzorg

- Cursus Into autisme: autisme ervaren en verklaren

- Basiscursus Geef me de 5

- Bedrijfshulpverlening diploma

- SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional


Werkervaring:

- Drie jaar als woonbegeleider voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen, een meervoudige beperking of een ontwikkelingsstoornis

- Vijf jaar als pedagogisch medewerker voor kinderen/jongeren met een speciale ondersteuningsbehoefte

- Twee jaar als coach voor kinderen/jongeren met een speciale ondersteuningsbehoefte en hun ouders

- Autisme deskundige bij Slimmerik