Home » Team » Martin Tromp

Martin Tromp

Functie: Autisme deskundige

E-mail: martin@slimmerik-ondersteuning.nl

Telefoonnummer: 0640482097

Ik ben 15 jaar werkzaam geweest binnen residentiële groepen waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar met stoornissen, gedragsproblemen en verschillende problematieken voor een bepaalde tijd wonen en behandeld worden.

Door het werken met de doelgroep in combinatie met de opleiding SPH en het volgen van verschillende cursussen heb ik veel geleerd en ervaring opgedaan in de jeugdzorg.

 

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 140003780 

Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat ik voornamelijk met jongeren met autisme een speciale klik heb. Dit komt mede doordat ik in mijn benadering duidelijk ben en veel structuur bied.

De laatste jaren heb ik mij meer verdiept in autisme en heb ik vaak psycho educatie gegeven aan jongeren met autisme.

Ik heb ervoor gekozen om als autisme deskundige binnen het team van Slimmerik aan de slag te gaan. Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik graag kinderen en gezinnen in hun eigen omgeving wil ondersteunen.

Mijn passie is om kinderen, jongeren en ouders ondersteuning te bieden en de methodiek Geef me de 5 toe te passen.


Opleidingen/ cursussen:

- Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO Social Work)

- Sociaal Pedagogisch Werk (Spw4)

- Trainer Ik ben speciaal (psycho educatie autisme)

- Trainer Fysieke Mentale Training

- Bedrijfshulpverlener

- Intervisiebegeleider

- Basiscursus Geef me de 5

- Interne scholing Geef me de 5

- Sociaal Competentie Model (training)

- Steven Covey training, de ‘7 Habits of Highly Effective People’

- Systeemgericht werken(training)

- Motiverende gespreksvoering

- Vlaggensysteem (training)

- Vroeg signalering (training)

- AVG (training)

- SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional 


Werkervaring:

- Tien jaar jeugdzorgwerker bij Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen

(vier jaar binnen open behandelgroepen, zes jaar binnen gesloten behandelgroepen)

- Vijf jaar pedagogisch medewerker behandelgroepen bij Tjallinga Hiem (Reik) in Leeuwarden

- Autisme deskundige bij Slimmerik