Home » Team » Esther Poelstra

Esther Poelstra

Functie: Autisme deskundige

E-mail: esther@slimmerik-ondersteuning.nl 

Telefoonnummer: 06-14607795

Nadat ik in 2013 mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heb afgerond ben ik als jeugdzorgwerker binnen de jeugdhulpverlening aan de slag gegaan. Ik heb de afgelopen jaren op behandelgroepen gewerkt met jongeren gevarieerd in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Op deze groepen verbleven jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen. In die jaren heb ik altijd het doel voor ogen gehad om jongeren weer grip te laten krijgen op hun eigen leven.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

110026110

 

 

Tijdens dit werk is mijn affiniteit met de ASS problematiek groot geworden. Ik heb jongeren begeleid met ASS problematiek en heb ook psycho-educatie gegeven. Tevens ben ik naar verschillende lezingen van Colette de Bruin geweest. Hierdoor is mijn behoefte om kinderen/jongeren met autisme te begeleiden en het gezin hierbij te ondersteunen steeds groter geworden. Ik ben dan ook blij dat ik nu bij ‘Slimmerik’ als autisme deskundige werk.


Opleidingen/ cursussen:

– Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)
– Bedrijfshulpverlening
– Trainer ‘Ik ben speciaal’ (psycho-educatie)
– Training competentiegericht werken
– Training oplossingsgericht werken
– Training systeemgericht werken
– Training vlaggensysteem (seksueel grensoverschrijdend gedrag)

– Training geweldloos verzet
– Training gezinsgericht werken

– Basiscursus Geef me de 5

– Interne scholing Geef me de 5

– MASTR-protocol (therapie)
– Fysieke Mentale Toepassing (FMT)
– AVG (privacywet)
– SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional


Werkervaring:

–  Vijf jaar jeugdzorgwerker binnen de 24-uurs Jongere Jeugd (6-12 jaar) (Jeugdhulp Friesland)
– Twee jaar jeugdzorgwerker binnen behandelcentrum Woodbrookers (12-18 jaar) (Jeugdhulp Friesland)
– Een half jaar onderwijsassistente binnen SBO de Aquamarijn
– Een half jaar pedagogisch medewerker binnen behandelgroepen van 6-18 jaar (Reik)
– Autisme Deskundige bij Slimmerik