Home » Team » Erik Velstra

Erik Velstra

Functie: Directeur, intaker en autisme deskundige.

E-mail: info@slimmerik-ondersteuning.nl

Telefoonnummer: 06-28078450

In 2016 ben ik mijn eigen organisatie Slimmerik gestart naast mijn baan als leerkracht in het speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Naast het werk als leerkracht heb ik mij verder geschoold in de kennis van autisme door onder andere de basiscursus en Post-HBO en licentie opleiding van ' Geef me de 5' in Doetinchem te volgen.

Door deze opleidingen en mijn werk in het (speciaal) basisonderwijs zag ik veel kinderen en ouders die behoefte hebben aan goede en praktische ondersteuning bij autisme.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 100022678

Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om te stoppen als leerkracht om mij volledig te kunnen richten op Slimmerik en om aan de toenemende aanvraag te kunnen voldoen.

Met mijn organisatie en team wil ik zoveel mogelijk kinderen, leraren, hulpverleners en ouders de hulp bieden die ze verdienen en nodig hebben door middel van de Geef me de 5 methodiek.

Het is een passie van mij om kinderen en jongeren met autisme van overleven naar leven te helpen. Dit gezamenlijk met een deskundig team.

 


Opleidingen/ cursussen:

- Sociaal Pedagogisch Werk woonbegeleiding (Spw4)

- Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo)

- Post-HBO opleiding Geef me de 5 

- Licentiehouder opleiding Geef me de 5

- Rots en Water weerbaarheidstrainer

- Bedrijfshulpverlening

- Training communicatie en de-escalatie bij 'dreigende' agressie

- Sociaal Competentie Model training

- Leraar bewegingsonderwijs basisonderwijs

- Basiscursus Geef me de 5

- Traject leraar speciaal onderwijs.

- Steven Covey training, de ‘7 Habits of Highly Effective People’

- SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional


Werkervaring:

- Acht jaar leerkracht speciaal basisonderwijs in Leeuwarden (5 jaar schoolverlaters, 2 jaar groep 5/6 en 1 jaar groep 7)

- Twee jaar Geef me de 5 medewerker binnen het speciaal basisonderwijs ( coachen van leerlingen/leerkrachten en implementeren van de methodiek binnen de school)

- Één jaar pedagogisch medewerker weekend- en vakantiebegeleiding Zorgboerderij Haubois in Vrouwenparochie.

- Drie jaar pedagogisch medewerker begeleiding- en behandelgroepen Tjallinga Hiem (Reik) in Leeuwarden.

- Sinds 2016 eigenaar van Slimmerik