Erik Velstra

Directeur, intaker en autisme deskundige.

In 2016 ben ik mijn eigen organisatie Slimmerik gestart naast mijn baan als leerkracht in het speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Naast het werk als leerkracht heb ik mij verder verdiept in autisme door onder andere de basiscursus en Post-HBO en licentie opleiding van ' Geef me de 5' in Doetinchem te volgen.

Door deze opleidingen en mijn werk in het (speciaal) basisonderwijs zag ik veel kinderen en ouders die behoefte hebben aan goede en praktische ondersteuning bij autisme.

Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om te stoppen als leerkracht om mij volledig te kunnen richten op Slimmerik en om aan de toenemende aanvraag te kunnen voldoen.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:  100022678


Greetje Wortman 

Functie: Autisme deskundige 

Ik ben gestart in het regulier onderwijs in Noord-Holland. Na een verhuizing naar Friesland heb ik de stap gemaakt naar cluster 4 en speciaal basis onderwijs. Mijn hart ging al die jaren het meest uit naar de leerlingen, die extra zorg nodig hadden.

Niet voor niets dat ik Speciaal Onderwijs en Gedragsspecialisme ging studeren na de Pabo en tijdens mijn loopbaan in het onderwijs. 

De laatste zes jaar hebben kinderen met autisme en Geef me de 5 mijn hart gestolen,

mede door de cursussen en post-HBO en licentieopleiding van Geef me de 5 die ik heb gevolgd. Ik heb ervaren dat deze methode werkt en voor zoveel kinderen, jeugd, ouders, begeleiders en leerkrachten tot hulp kan zijn!

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:

140012775 


Mirjam Drost 

Functie: Autisme deskundige

Tijdens mijn studie kwam ik al snel tot de ontdekking dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Na mijn opleiding ben ik direct aan de slag gegaan in het werkveld en heb ik ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Ik ben gestart als woonbegeleider voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren met verschillende problematieken, met name problemen in de hechting. Na deze leerzame periode ben ik aan de slag gegaan als woonbegeleider voor jongeren en jong volwassenen met een meervoudige beperking in combinatie met een stoornis in de ontwikkeling. In deze periode ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de methodiek Geef me de 5. Ik merkte dat de methodiek werkt waardoor mijn enthousiasme voor de methodiek steeds groter werd. 

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 140016679

 

 


Martin Tromp 

Functie: Autisme deskundige

Ik ben 15 jaar werkzaam geweest binnen residentiële groepen waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar met stoornissen, gedragsproblemen en verschillende problematieken voor een bepaalde tijd wonen en behandeld worden.

Door het werken met de doelgroep in combinatie met de opleiding SPH en het volgen van verschillende cursussen heb ik veel geleerd en ervaring opgedaan.

Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat ik voornamelijk met jongeren met autisme een speciale klik heb. Dit komt mede doordat ik in mijn benadering duidelijk ben en veel structuur bied.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

140003780 


Evelien Smink 

Functie: Autisme deskundige naschoolse ondersteuning

In mijn jaarstage van mijn opleiding pedagogiek ben ik gestart met het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zoals ASS. Ik was werkzaam binnen de zorgafdeling van het voortgezet onderwijs. Dit is mij zo goed bevallen dat ik de jaren daarna werkzaam bleef als zorgfunctionaris in het voortgezet onderwijs in Leeuwarden.

Om mijzelf verder te ontwikkelen ben ik daarna doorgestroomd naar de specialistische begeleiding van jongvolwassenen met ASS.