Home » Team

Erik Velstra

Directeur, intaker en autisme deskundige.

In 2016 ben ik mijn eigen organisatie Slimmerik gestart naast mijn baan als leerkracht in het speciaal basisonderwijs in Leeuwarden. Naast het werk als leerkracht heb ik mij verder geschoold in de kennis van autisme door onder andere de basiscursus en Post-HBO en licentie opleiding van ' Geef me de 5' in Doetinchem te volgen.

Door deze opleidingen en mijn werk in het (speciaal) basisonderwijs zag ik veel kinderen en ouders die behoefte hebben aan goede en praktische ondersteuning bij autisme.

Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om te stoppen als leerkracht om mij volledig te kunnen richten op Slimmerik en om aan de toenemende aanvraag te kunnen voldoen.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:  100022678


Greetje Wortman 

Functie: Autisme deskundige 

Ik ben gestart in het regulier onderwijs in Noord-Holland. Na een verhuizing naar Friesland heb ik de stap gemaakt naar cluster 4 en speciaal basis onderwijs. Mijn hart ging al die jaren het meest uit naar de leerlingen, die extra zorg nodig hadden.

Niet voor niets dat ik Speciaal Onderwijs en Gedragsspecialisme ging studeren na de Pabo en tijdens mijn loopbaan in het onderwijs. 

De laatste zes jaar hebben kinderen met autisme en Geef me de 5 mijn hart gestolen,

mede door de cursussen en post-HBO en licentieopleiding van Geef me de 5 die ik heb gevolgd. Ik heb ervaren dat deze methode werkt en voor zoveel kinderen, jeugd, ouders, begeleiders en leerkrachten tot hulp kan zijn!

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:

140012775 


Mirjam Drost 

Functie: Autisme deskundige

Tijdens mijn studie kwam ik al snel tot de ontdekking dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Na mijn opleiding ben ik direct aan de slag gegaan in het werkveld en heb ik ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Ik ben gestart als woonbegeleider voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren met verschillende problematieken, met name problemen in de hechting. Na deze leerzame periode ben ik aan de slag gegaan als woonbegeleider voor jongeren en jong volwassenen met een meervoudige beperking in combinatie met een stoornis in de ontwikkeling. In deze periode ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de methodiek Geef me de 5. Ik merkte dat de methodiek werkt waardoor mijn enthousiasme voor de methodiek steeds groter werd. 

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:

140016679

 

 


Martin Tromp 

Functie: Autisme deskundige

Ik ben 15 jaar werkzaam geweest binnen residentiële groepen waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar met stoornissen, gedragsproblemen en verschillende problematieken voor een bepaalde tijd wonen en behandeld worden.

Door het werken met de doelgroep in combinatie met de opleiding SPH en het volgen van verschillende cursussen heb ik veel geleerd en ervaring opgedaan.

Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat ik voornamelijk met jongeren met autisme een speciale klik heb. Dit komt mede doordat ik in mijn benadering duidelijk ben en veel structuur bied.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer:

140003780 


Evelien Smink 

Functie: Autisme deskundige naschoolse ondersteuning

In mijn jaarstage van mijn opleiding pedagogiek ben ik gestart met het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zoals ASS. Ik was werkzaam binnen de zorgafdeling van het voortgezet onderwijs. Dit is mij zo goed bevallen dat ik de jaren daarna werkzaam bleef als zorgfunctionaris in het voortgezet onderwijs in Leeuwarden.

Om mijzelf verder te ontwikkelen ben ik daarna doorgestroomd naar de specialistische begeleiding van jongvolwassenen met ASS. 


Lisa Kamstra

Functie: Autisme deskundige

Tijdens mijn opleiding Pedagogiek en in de jaren daarna heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen en jongeren met verschillende ondersteuningsbehoeften. Ik ben onder andere werkzaam geweest binnen het onderwijs en daar heb ik kinderen en jongeren met ASS mogen ondersteunen. Daarna ben ik twee jaar werkzaam geweest als allround hulpverlener binnen een zorginstelling in Leeuwarden. Hier was ik begeleider op een groep van negen jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar met complexe hulpvragen die wegens verschillende redenen niet meer thuis konden wonen. Hierdoor heb ik zowel in groepsverband als één op één begeleiding geboden.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

100026350

 


Esther Poelstra

Functie: Autisme deskundige

Nadat ik in 2013 mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heb afgerond, ben ik als jeugdzorgwerker binnen de jeugdhulpverlening aan de slag gegaan. Ik heb de afgelopen jaren op behandelgroepen gewerkt met jongeren gevarieerd in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Op deze groepen verbleven jongeren met gedrags- en psychiatrische problemen. In die jaren heb ik altijd het doel voor ogen gehad om jongeren weer grip te laten krijgen op hun eigen leven.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

110026110

 


Oeke Kuipers

Functie: Orthopedagoog/ Autisme deskundige

Kinderen en jongeren met een speciale ondersteuningsbehoefte hebben al sinds de PABO mijn interesse. Dit is dan ook de reden dat ik na die opleiding verder ben gaan studeren in deze richting.

Na mijn studie orthopedagogiek ben ik gaan werken als ambulant begeleider binnen het cluster 3 onderwijs. De afgelopen jaren heb ik als orthopedagoog gewerkt binnen het speciaal onderwijs, op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

 

Denise Kroes

Functie: Autisme deskundige

In het jaar 2017 heb ik mijn opleiding Pedagogiek afgerond en ben ik als pedagoog het werkveld in gegaan. De afgelopen twee jaar ben ik als persoonlijk begeleider aan de slag gegaan bij een behandelcentrum voor kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte.

Binnen het behandelcentrum heb ik op verschillende behandelgroepen gewerkt, waaronder de structuurgroep.

Geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional          

registratienummer: 

100023421