De cirkel is rond

29 maart 2021

In september 2020 ben ik vanuit Slimmerik begonnen met specialistische ouderondersteuning bij Ingrid thuis. Ingrid is moeder van drie jongens, waarvan de middelste is gediagnosticeerd met autisme (hierna ASS).

Tijdens de ouderondersteuningen zie ik een ongelooflijk liefdevolle en zorgzame moeder die voor haar kinderen door het vuur gaat. Ik bewonder de manier waarop zij haar zoon met ASS benadert en hoe vanzelfsprekend ze het vindt om als VIP’er (Very Important Person) continu aan te sluiten bij wat haar zoon nodig heeft. De hulpvraag voor thuis was minder groot, maar Ingrid benoemt altijd dat zij er toch van leert. Ze staat dan ook altijd open voor alle tools die zij krijgt aangereikt en merkt ze zichtbaar de positieve effecten hiervan.

De situatie ten aanzien van school is voornamelijk de reden geweest om Slimmerik in te schakelen op het verzoek van het gebiedsteam. Ingrid vertelt: “Mijn zoon kwam niet tot leren binnen het reguliere onderwijs. In ochtend als hij naar school moest was er veel weerstand en bij het thuiskomen moest hij ontladen van de overprikkeling en was hij ontzettend moe.”

Op school liep hij op zijn tenen, maar dit was aan de buitenkant moeilijk zichtbaar. Hij kon zich op school redelijk goed aanpassen. Dit is tevens een veelvoorkomende reden waardoor het onderwijs niet altijd een probleem signaleert bij kinderen met ASS. Daarnaast moest hij het reguliere aanbod van school volgen, terwijl hij een beneden gemiddeld intelligentieniveau heeft.

Ingrid zag haar zoon dag in dag uit worstelen en wilde niet accepteren dat dit het toekomstbeeld van haar zoon zou moeten zijn. Haar zoon was ongelukkig, kwam niet tot ontwikkeling en speelde niet meer. Ook gebeurde het steeds vaker dat hij helemaal niet meer naar school wilde. “Dit moet anders,” dacht ze! 

Slimmerik biedt ook schoolondersteuning en zodoende is een collega met onderwijsspecialisme gaan observeren in de klas van Ingrid’s zoon. Al vlot bleek dat er sprake was van overprikkeling, overvraging en onduidelijkheid. Na een aantal gezamenlijke overleggen met moeder, school, Samenwerkingsverband en Slimmerik is het advies afgegeven voor het speciaal basisonderwijs en toen is het snel gegaan. In de overgang heeft haar zoon nog kort gebruik gemaakt van de thuiszittersondersteuning bij Slimmerik om enig ritme te bewaren, aangezien hij inmiddels al helemaal niet meer naar school ging.

Op dit moment zit Ingrid’s zoon al een tijdje op het speciaal basisonderwijs en komt nu volledig tot bloei. Ingrid vertelt: “We zien weer een blij en gelukkig jongetje terug die nu wel naar school wil gaan, die thuis weer vrolijk is en weer vaker buiten speelt met vriendjes.”

Om ook het sociale aspect te ontwikkelen komt Ingrid’s zoon wekelijks bij een maatjesgroep van Slimmerik. Bij een maatjesgroep wordt er aandacht besteed aan wat ASS voor de kinderen inhoudt en op welke manier zij dit herkennen bij zichzelf. Er wordt gewerkt aan hun eigen identiteitsontwikkeling. Ook staat samen leren spelen centraal en leren de kinderen veel over sociale regels en andere thema’s die bij hun leeftijd passen. Collega Manon begeleidt de maatjesgroep waar de zoon van Ingrid aan deelneemt. Zij geeft aan dat hij al veel heeft geleerd over zichzelf en dat hij zich, door het samen spelen, leren en werken, erg ontwikkelt op sociaal niveau. Door deze nieuwe vaardigheden te generaliseren naar huis en op de nieuwe school, heeft Ingrid haar blije zoon weer terug. Zij zegt hierover: “Mijn doel is bereikt! Onze zoon met ASS voelt zich weer gelukkig en hij mag zich weer gaan ontwikkelen op zijn tempo en zijn manier, samen met ons als ouders.” De cirkel is rond!

Petra Gras

Autisme deskundige Slimmerik

Terug naar overzicht