Coronamaatregelen

corona 2.jpg

Hoe gaat Slimmerik om met de aangescherpte Coronamaatregelen per 29 november 2021?

Voor de veiligdheid van zowel de hulpverleners en cliënten hebben wij naar aanleiding van de persconferentie een aantal maatregelen opgesteld. Hierbij hebben we als uitgangspunt genomen dat we alles zoveel mogelijk op een normale manier willen continueren.
Onze hulpverleners zullen zich ook strikt aan de maatregelen houden. Dit kan inhouden dat zij genoodzaakt zijn om fysieke afspraken af te zeggen. Indien mogelijk zullen zij de afspraak via beeldbellen laten plaatsvinden.

Ambulante individuele ondersteuning:
Bij alle jeugdigen continueren we onze hulpverlening zoveel mogelijk op de normale manier, dus met face to face contact. Bij het contact is wel de 1,5 meter afstand maatregel van toepassing en kan de hulpverlener en/of jeugdige er voor kiezen om een mondkapje te dragen. Als de ondersteuning op een externe locatie plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld de school, dan houden wij ons aan de maatregelen van die locatie.

Ambulante gezinsondersteuning: 
De gezinsondersteuning continueren we ook zoveel mogelijk op de normale manier, dus met face to face contact. Hierbij is het noodzakelijk dat de 1,5 meter afstand maatregel ook in de thuissituatie gehanteerd kan worden. De hulpverlener en/of ouders kunnen er voor kiezen om een mondkapje te dragen. Indien het niet mogelijk is om fysiek contact te hebben zal de hulp via beeldbellen plaatsvinden.

Groepsbegeleiding op locatie:
De groepsbegeleiding op locatie continueren we ook zoveel mogelijk de normale manier, dus ook met face to face contact. Hierbij zullen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand maatregel toepassen en jeugdigen mogen indien gewenst een mondkapje dragen. 

Brengen en halen van kinderen vindt alléén buiten plaats!

Bezoekers/ afspraken op locatie: 
De overleggen op onze locatie gaan door indien voor iedereen de 1,5 meter afstand maatregel gewaarborgd kan worden. Indien dit niet mogelijk is zal het via beeldbellen plaatsvinden.

Wij hanteren geen QR-code check bij onze locatie.

Alle bezoekers worden bij de receptie geregistreerd met naam en telefoonnummer zodat we in het geval van een besmetting u z.s.m. op de hoogte kunnen brengen. De gegevens worden 12 dagen bewaard.
Het dragen van een mondkapje is een dringend advies en mag af zodra u zit en de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Voor alle ondersteuning gelden de volgende algemene regels. Wij vragen u om voor elkaars veiligheid deze regels strikt te hanteren. Alleen dan is het mogelijk om de hulp op een zo normaal mogelijke manier door te laten gaan.

Ontsmet altijd uw handen bij binnenkomst op locatie.

Houd altijd de 1,5 meter afstand van elkaar.

Klachten? Blijf thuis of zeg bij ambulante hulpverlening uw afspraak af. Laat u testen! Bij ambulante hulpverlening geldt dit ook als één van de overige gezinsleden klachten heeft. Een negatieve zelftest is bij milde klachten voldoende.

Mocht u in aanraking zijn geweest met iemand met Corona of u heeft ergere klachten, dan kan alleen bij een negatieve PCR test fysieke ondersteuning door ons geboden worden. Dit geldt voor alle kinderen en volwassenen van 4 jaar en ouder.

Hoest of nies in uw elleboog.

Schud geen handen.

Brengen en halen van kinderen vindt alleen buiten plaats.

 

Heeft u vragen over onze werkwijze?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen