Onderwijs-zorgtrajecten voor thuiszitters

Alle kinderen horen onderwijs te volgen, maar in sommige gevallen gaat er iets mis en is dit (tijdelijk) niet mogelijk. Bij Slimmerik bieden we specifieke onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme aan.

Dat een kind met autisme thuis komt te zitten kan diverse oorzaken hebben. Bij Slimmerik bieden wij in zulke situaties passende hulp voor het kind en ouders. Dit kan zowel ambulant bij het kind thuis als op onze eigen locatie in Leeuwarden. 
Het doel is om gezamenlijk de oorzaken van schooluitval in kaart te brengen en met elkaar te bekijken wat er nodig is om wel weer onderwijs te kunnen gaan volgen. Hiervoor kan het nodig zijn dat er een intelligentie- en/of diagnostisch onderzoek wordt gedaan. In samenwerking met Netwerkpsychologen en onze eigen orthopedagogen kunnen we dit in een traject inzetten.

Wij werken met diverse basis- en middelbare scholen, samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren in de omgeving samen om een passend onderwijs-zorgarrangement te bieden, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise.

Een traject is altijd op maat. In de meeste gevallen komt het kind meerdere dagdelen per week bij ons op de locatie om onder begeleiding een educatief programma te volgen. Het educatief programma is vooral gericht op de vakken die de kinderen normaal ook op school volgen. Dit gaat in overleg met de school waar het kind nog ingeschreven staat. Als het kind niet meer bij een school ingeschreven staat dan kunnen we met elkaar bekijken wat voor schoolwerk er dan nodig is. Mocht blijken dat er behandeling nodig is dan kan dit in overleg ook ingezet worden.

Dit programma wordt geboden door autismedeskundigen die een onderwijsbevoegdheid hebben. Tijdens dit programma is er ook voldoende ruimte om kind specifieke vaardigheden aan te leren. De ondersteuning wordt geboden in kleine groepen in een prikkelarme ruimte voor leerlingen van zowel het basis- als middelbaar onderwijs vanaf 8 jaar. 

Daarnaast denken wij graag mee hoe onderwijs wel passend gemaakt kan worden voor het kind op de huidige school of welke andere school beter passend zou kunnen zijn.

Wij zijn geen officiële onderwijsinstelling, maar een jeugdhulporganisatie. Met onze ondersteuning willen we ervoor zorgen dat kinderen niet volledig thuis komen te zitten, maar een passend traject kunnen volgen en (deels) in de structuur blijven. Daarnaast hebben we als doel een snellere terugkeer naar het onderwijs te bevorderen als dit mogelijk is.

In dit traject kunnen we ook andere ondersteuningsvormen uit ons aanbod inzetten als dit nodig is. Meestal is dit traject in combinatie met (intensieve) ouderondersteuning en individuele ondersteuning.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

  • Onderwijs-zorgtraject specifiek op maat voor kinderen met autisme.
  • Wij bieden een passende plek voor als naar school gaan (tijdelijk) niet lukt.
  • Er wordt gewerkt in kleine groepen in een prikkelarme omgeving.
  • De begeleiding wordt gedaan door autisme deskundigen met een onderwijsbevoegdheid.
  • Herkenning bij andere kinderen met autisme.
  • Indien nodig kan er behandeling geboden worden.
  • Indien nodig kan er een intelligentie- en/of diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden.
Ons aanbod

Wil je meer informatie over onze thuiszittersondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen