Schoolondersteuning

Alle kinderen horen onderwijs te volgen, maar bij kinderen met autisme vraagt dit om aanpassingen en expertise op dit gebied. Bij Slimmerik bieden we schoolondersteuning specifiek voor kinderen en jongeren met autisme.

U heeft een leerling met autisme in de klas en u loopt tegen moeilijke situaties aan. De leerling komt moeilijk tot leren of laat ongewenst gedrag zien. Vanuit onze ervaring in het onderwijs denken wij graag met u mee. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en stellen wij vervolgens een ondersteuningsplan op. Wij komen een aantal keren langs om u praktische handvatten te geven. Wij werken volgens de Geef me de 5 methodiek en geven u hier graag uitleg over. Dit kan ook door middel van een presentatie aan alle mensen die betrokken zijn bij de leerling. Het doel van onze schoolondersteuning is om u door middel van een kortdurig traject voldoende adviezen te geven waar u uiteindelijk zelf mee verder kunt.

Daarnaast kunnen wij ook scholen ondersteunen en adviseren bij het implementeren van de Geef me de 5 methodiek binnen hun organisatie om passend onderwijs te geven aan de leerlingen met autisme. Wij worden al door diverse scholen in Friesland ingezet om leerlingen en leerkrachten binnen hun organisatie te ondersteunen en adviseren.

Bij het vergoeden van deze ondersteuning is voorliggend dat dit betaald wordt vanuit Passend Onderwijsgelden van de school en niet vanuit de jeugdwet. Wij worden door diverse scholen ingehuurd om ondersteuning te bieden. In sommige situaties kiest een gemeente ervoor om ons in te zetten en wordt dit vanuit hun vergoed.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op!

  •   De hulpverlening wordt gedaan door autisme deskundigen met een onderwijsbevoegdheid.
Ons aanbod

Wilt u meer informatie over onze schoolondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen