Huiswerkondersteuning

Kinderen met ASS hebben vaak moeite met het plannen en organiseren.

Er wordt op de middelbare scholen veel van de leerlingen verwacht. Huiswerk op tijd afhebben, verslagen maken, toetsen leren en goede cijfers halen. Dit vraagt om een goede planning en organisatie. 

Slimmerik kan scholieren helpen bij het praktisch plannen en organiseren en de taakaanpak van hun huiswerk passend bij de informatieverwerkingsstoornis.
Inhoudelijke hulp bij de schoolvakken verzorgen wij niet.

Deze ondersteuning kan één op één in de thuissituatie, maar daarnaast bieden wij ook naschoolse ondersteuning op onze eigen locatie aan. Deze ondersteuning kan in combinatie met andere ondersteuning vanuit ons aanbod, maar ook los.

Wilt u meer informatie over de huiswerkondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen