Ambulante ondersteuning

Bij het opgroeien van een kind of jongere met (kenmerken van) autisme gaat niet alles vanzelfsprekend. Als opvoeder kunt u voor moeilijke situaties komen te staan.

Slimmerik biedt systemische en praktische ondersteuning bij de opvoeding van uw kind, leerling of cliënt en wij denken graag met u mee. Tijdens deze ondersteuning komen wij bij u op locatie.

Wij bieden praktische handvatten en gaan altijd terug naar de oorzaak van het gedrag van het kind of jongere. Om het gedrag beter te begrijpen kunnen wij u of het kind of jongere psycho-educatie over autisme geven.

Tijdens onze ondersteuning kunnen wij gebruik maken van Video Interactie Begeleiding om samen met u de situaties te bekijken en vanuit daar te kijken naar oplossingen. Dit doen wij met behulp van de Geef me de 5 methodiek. Met deze methodiek willen wij het kind of jongere zo zelfstandig mogelijk maken en zorgen voor basisrust.

De ambulante ondersteuning kan op verschillende locaties plaatsvinden:

  • Systemische ondersteuning in uw thuissituatie

Tijdens de opvoeding van uw kind kunt u tegen moeilijke situaties aanlopen. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en stellen wij het ondersteuningsplan op. Zowel tijdens de ouderondersteuning als tijdens de één op één begeleiding met uw kind werken wij aan de opgestelde doelen middels de Geef me de 5 methodiek. Wij komen bij u langs en geven u tijdens de ouderondersteuning praktische handvatten waarmee u vervolgens zelf verder kunt. Wij werken volgens de Geef me de 5 methodiek en geven u hier graag uitleg over. Het doel van onze ouderondersteuning is om u tijdens het traject de vaardigheden te leren zodat u na ons traject, waar mogelijk, zelfstandig verder kunt. De lengte van een traject is altijd maatwerk en dit wordt in overleg vastgesteld.

Tijdens deze ouderondersteuning kunnen wij ook uitleg geven over autisme aan overige gezinsleden zoals broers en zussen om er op die manier voor te zorgen dat er meer begrip ontstaat.

  • Ondersteuning op school

U heeft een leerling met autisme in de klas en u loopt tegen moeilijke situaties aan. De leerling komt moeilijk tot leren of laat ongewenst gedrag zien. Vanuit onze ervaring in het onderwijs denken wij graag met u mee. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en stellen wij vervolgens een ondersteuningsplan op. Wij komen een aantal keren langs om u praktische handvatten te geven. Wij werken volgens de Geef me de 5 methodiek en geven u hier graag uitleg over. Dit kan ook door middel van een presentatie aan alle mensen die betrokken zijn bij de leerling.

Het doel van onze schoolondersteuning is om u door middel van een kortdurig traject voldoende adviezen te geven waar u uiteindelijk zelf mee verder kunt.

Daarnaast kunnen wij ook scholen ondersteunen en adviseren bij het implementeren van de Geef me de 5 methodiek binnen hun organisatie om passend onderwijs te geven aan de leerlingen met autisme. Wij worden al door diverse scholen in Friesland ingezet om leerlingen en leerkrachten binnen hun organisatie te ondersteunen en adviseren.

  • Ondersteuning op de instelling

Binnen uw instelling heeft u een cliënt waarbij u graag praktische handvatten wilt gebruiken vanuit de Geef me de 5 methodiek.

Wij komen graag langs om met u mee te denken en tijdens het intakegesprek bespreken wij de hulpvraag en aan de hand daarvan stellen wij een ondersteuningsplan op. Vervolgens komen wij een aantal keren langs om praktische handvatten te geven en u uitleg te geven over de Geef me de 5 methodiek en hoe u deze kunt inzetten.

Dit kan ook door middel van een presentatie aan alle mensen die betrokken zijn bij de cliënt.

Wilt u meer informatie over onze ambulante ondersteuning?

Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen