Home » Aanbod » Thuiszitters ondersteuning

Thuiszitters ondersteuning


Alle kinderen horen onderwijs te volgen, maar in sommige gevallen gaat er iets mis en is dit (tijdelijk) niet mogelijk.

Dit kan diverse oorzaken hebben. Wij kunnen deze kinderen met autisme en ouders hierbij ondersteunen. Dit kan zowel ambulant bij het kind thuis als op onze eigen locatie in Leeuwarden.

Het doel is om gezamenlijk de oorzaken van schooluitval in kaart te brengen en met elkaar te bekijken wat er nodig is om wel weer onderwijs te kunnen gaan volgen.

Hiervan kan een onderdeel zijn dat het kind een aantal keren per week bij ons onder begeleiding educatieve activiteiten doet om deels in het schoolritme te blijven. 

Daarnaast denken wij graag mee hoe onderwijs wel passend gemaakt kan worden voor het kind op de huidige school of welke andere school beter passend zou kunnen zijn.

Wij zijn geen officiële onderwijsinstelling, maar een jeugdzorgorganisatie. Onze ondersteuning is er op gericht om een snellere terugkeer naar het onderwijs te bevorderen.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.